NEWS

[C#] Viết ứng khóa lock windows lập trinh csharp

[C#] Viết ứng khóa lock windows lập trinh csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4342 13:41:31, 11/08/2018C#   In bài viết

Nhiều lúc các bạn muốn tích hợp thêm chức năng lock windows trong ứng dụng nên bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng khóa lock windows trong lập trình C#.

- Để lock window trong lập trình C# chúng ta có 2 cách để sử dụng:

 

lock windows c#

Lock windows c#

Cách 1: Bạn viết code như sau

[DllImport("user32.dll")]
public static extern bool LockWorkStation();

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      LockWorkStation();
}

Cách 2: sử dụng process start

Process.Start(@"C:WINDOWSsystem32
undll32.exe", "user32.dll,LockWorkStation");

FULL SOURCE LOCK WINDOWS C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool LockWorkStation();

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      LockWorkStation();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process.Start(@"C:WINDOWSsystem32
undll32.exe", "user32.dll,LockWorkStation");
    }
  }
}

HAPPING CODING heart

Tags: lock windows

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng khóa lock windows lập trinh csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4342 13:41:31, 11/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.