NEWS

[C#] Hướng dẫn đọc file CSV vào DataTable

[C#] Hướng dẫn đọc file CSV vào DataTable
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14451 07:55:02, 28/04/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file CSV vào DataTable trong lập trình C#.

Vậy File CSV là gì?

Nhập và xuất các tập tin CSV. Tập tin CVS (Comma Separated Values, các giá trị định giới bằng dấu phẩy) là một định dạng văn bản mà bạn có thể dùng để chuyển dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính giữa các ứng dụng khác.

read file csv to datatable

Dưới đây là giao diện demo:

Read file csv to datatable

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.DataSource = ReadCsvFile(textBox1.Text);
    }

    public DataTable ReadCsvFile(string FileSaveWithPath)
    {

      DataTable dtCsv = new DataTable();
      string Fulltext;

      using (StreamReader sr = new StreamReader(FileSaveWithPath))
      {
        while (!sr.EndOfStream)
        {
          Fulltext = sr.ReadToEnd().ToString();
          string[] rows = Fulltext.Split('
');
          for (int i = 0; i < rows.Count() - 1; i++)
          {
            string[] rowValues = rows[i].Split(',');
            {
              if (i == 0)
              {
                for (int j = 0; j < rowValues.Count(); j++)
                {
                  dtCsv.Columns.Add(rowValues[j]);
                }
              }
              else
              {
                DataRow dr = dtCsv.NewRow();
                for (int k = 0; k < rowValues.Count(); k++)
                {
                  dr[k] = rowValues[k].ToString();
                }
                dtCsv.Rows.Add(dr);
              }
            }
          }
        }
      }

      return dtCsv;
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: datatablecsvexcelđọc file

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc file CSV vào DataTable
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14451 07:55:02, 28/04/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.