NEWS

[C#] Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18810 11:13:14, 03/01/2019C#   In bài viết

Xin chào cái bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng tiền tệ số thập phân trong lập trình C#.

Ví dụ: Mình có dữ liệu như sau

format_string_currency (1)

Double value = 123456789.2589d;

Bây giờ mình sẽ format dữ liệu value trên ra thành số tiền như sau:

 MessageBox.Show(string.Format("{0:#,##0.00}", value));

Kết quả trả về:

format_cureency

Nhưng nếu bạn nào từng làm report cho các phiếu xuất kho hay hóa đơn thì định dạng của người việt nam mình dùng lại ngược lại:

=> Kết quả định dạng tiền tệ của Việt Nam thành như sau:

123.456.789,26

Các bạn viết lại như vậy:

  MessageBox.Show(string.Format(new CultureInfo("vi-VN"), "{0:#,##0.00}", value));

Thêm phần CultureInfo vào để định dạng tiền tệ về theo kiểu Việt Nam.

Lớp CultureInfo là lớp đã được Microsoft định nghĩa sẵn rồi.

 

Tags: format currency c#format string to doubletiền tệ việt nam

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18810 11:13:14, 03/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.