NEWS

[C#] Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 24325 11:13:14, 03/01/2019C#   In bài viết

Xin chào cái bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng tiền tệ số thập phân trong lập trình C#.

Ví dụ: Mình có dữ liệu như sau

format_string_currency (1)

Double value = 123456789.2589d;

Bây giờ mình sẽ format dữ liệu value trên ra thành số tiền như sau:

 MessageBox.Show(string.Format("{0:#,##0.00}", value));

Kết quả trả về:

format_cureency

Nhưng nếu bạn nào từng làm report cho các phiếu xuất kho hay hóa đơn thì định dạng của người việt nam mình dùng lại ngược lại:

=> Kết quả định dạng tiền tệ của Việt Nam thành như sau:

123.456.789,26

Các bạn viết lại như vậy:

  MessageBox.Show(string.Format(new CultureInfo("vi-VN"), "{0:#,##0.00}", value));

Thêm phần CultureInfo vào để định dạng tiền tệ về theo kiểu Việt Nam.

Lớp CultureInfo là lớp đã được Microsoft định nghĩa sẵn rồi.

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 24325 11:13:14, 03/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.