[DATABASE] Sử dụng SESSION trong sqlserver

[DATABASE] Sử dụng SESSION trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7313 08:04:37, 15/09/2018C#   In bài viết

Trong lập trình WEB, đều có hỗ trợ cho chúng ta lưu giá trị SESSION, để ghi nhớ phiên làm việc, thì trong SQL SERVER cũng vậy, SQL server cũng cung cấp cho chúng ta sử dụng SESSION, SESSION được lưu trữ dưới dạng KEY và VALUE.

Sử dụng SESSION trong sqlserver.

Để sử dụng Session, chúng ta sẽ lưu giá trị vào session qua sp_set_session_context.

Và lấy dữ liệu qua lệnh SESSION_CONTEXT

Giống như Cookie trên website chỉ cho phép chúng ta lưu giới hạn là 4KB, thì Session trong sqlsever cũng chỉ cho phép chúng ta sử dụng với dung lượng tối đa là 256 kb.

Ví dụ 1:

--Set the session variable EmployeeId value
EXEC sp_set_session_context 'EmployeeId', 5000
--Retrieve the session variable EmployeeId value
SELECT SESSION_CONTEXT(N'EmployeeId') AS EmployeeId

+ Ở ví dụ trên, chúng ta lưu trữ session với key là EmployeeID và giá trị là 5000.

=> Kết quả khi chạy câu lệnh trên.

sử dụng session trong sqlserver

Ví dụ 2: Lưu trữ Session chỉ đọc với thuộc tính ReadOnly, với thuộc tính readonly chúng ta chỉ ghi được giá trị lần đầu tiên.

- Tạo biến session
EXEC sp_set_session_context @key = 'City', @value='vietnam', 
  @read_only = 1
-- Lấy giá trị session
SELECT SESSION_CONTEXT(N'City') City

=> kết quả khi chạy câu lệnh trên

sử dụng session trong sqlserver

HAVE FUN heart

 

Tags: session

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Sử dụng SESSION trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7313 08:04:37, 15/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.