NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn mã hóa code Store Procedure, View, User Function

[SQLSERVER] Hướng dẫn mã hóa code Store Procedure, View, User Function
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12793 12:42:01, 12/06/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mã hóa Store Procedure, View hay User Function trong cơ sỡ dữ liệu Microsoft Sqlserver.

Bình thường khi các bạn viết các câu lệnh T-SQL trong Store Procedure, View hay Function các bạn thường không quan tâm đến việc mã hóa (encryption) các thủ tục hay view này.

=> Nên người khác, có thể dễ dàng xem code hay chỉnh sửa code của bạn.

Để tránh trường hợp trên, các bạn nên mã hóa các thủ tục trong sql bằng câu lệnh WITH ENCRYPTION 

 

mã hóa procedure trong sqlserver

 

Dưới đây là đoạn code Store Procedure bình thường:

CREATE MyProcName AS

SELECT SecretColumns From TopSecretTable

Viết lại câu lệnh Procedure trên nhưng được mã hóa:

ALTER MyProcName WITH ENCRYPTION AS

SELECT SecretColumns From TopSecretTable

Sau khi Procedure đã được mã hóa thì người khác sẽ không thể nào xem được code (kể cả bạn cũng không thể xem hay chỉnh sửa được).

Tùy theo mục đích của các bạn để mã hóa, để lưu source code của mình để quản lý.

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn mã hóa code Store Procedure, View, User Function
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12793 12:42:01, 12/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.