NEWS

Button in GridControl DevExpress - Tạo button trên lưới, tùy biến theo giá trị ô

Button in GridControl DevExpress - Tạo button trên lưới, tùy biến theo giá trị ô
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 16188 21:21:11, 18/05/2017C#   In bài viết

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách để thay đổi icon button trên lưới của bộ công cụ DevExpress. Trong bài trước, mình đã giới thiệu cách để tạo một button trên lưới và thực thi lệnh khi nhấn vào button.

Button in GridControl DevExpress - Tạo button trên lưới, tùy biến theo giá trị ô

Ở bài này mình xin nâng cao một chút, đó là khi click vào button, ta thực thi lệnh, làm thay đổi giá trị của ô, sau đó ta thay đổi Icon hiển thị của button thể hiện là lệnh đã được thực thi và giá trị ô đã được update. Áp dụng trong trường hợp duyệt/xác nhận thông tin trên lưới.

Thực chất DevExpress không hổ trợ tùy biến Icon của button trên lưới (hoặc có nhưng chưa biết, xin nhận chỉ giáo :D). Trong bài này mình sẽ tạo ra 2 button mang 2 icon khác nhau. Khi mình thay đổi giá trị ô thì mình sẽ kiểm tra giá trị đó và thay đổi button theo giá trị tương ứng.

Bắt đầu.

Kéo một GridControl thả vào form, sau đó Run Designer và tạo các cột của lưới. Cột đầu tiên có tên là OK mình sẽ giành làm cột chứa Button.

change-icon-button-in-grid-thay-doi-icon-button-tren-luoi-vb_net-csharp-devexpress-1

Tiếp theo mình sẽ tạo 2 cái button.

Hoàn tất thiết lập giao diện. Tiếp tục code cho form. Đầu tiên là tạo cho gridcontrol một cái Datasource ảo làm ví dụ:

Public Sub New()
  InitializeComponent()
  Dim dt As New DataTable
  dt.Columns.Add("check")
  dt.Columns.Add("manv")
  dt.Columns.Add("hoten")
  dt.Columns.Add("lane")
  dt.Columns.Add("kda")
 
  dt.Rows.Add("1", "SKT01", "FAKER", "ĐI RỪNG", 9.5)
  dt.Rows.Add("1", "SKT02", "BANG", "HỔ TRỢ", 9.9)
  dt.Rows.Add("0", "SKT03", "DINH TONA", "ĐƯỜNG TRÊN", 9.0)
  dt.Rows.Add("0", "SKT04", "THAO MEO", "XẠ THỦ", 9.9)
  dt.Rows.Add("1", "SKT05", "WOLf", "ĐƯỜNG GIỮA", 10.1)
 
  GridControl1.DataSource = dt
End Sub

Ta sử dụng sự kiện AdvBandedGridView1.CustomRowCellEdit để gán button vào ô đang được focus.

Private Sub AdvBandedGridView1_CustomRowCellEdit(sender As Object, e As DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.CustomRowCellEditEventArgs) Handles AdvBandedGridView1.CustomRowCellEdit
  If e.Column.FieldName = "check" Then
    If AdvBandedGridView1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "check").ToString() = "1" Then
      e.RepositoryItem = btn_check
    Else
      e.RepositoryItem = btn_uncheck
    End If
  End If
End Sub

Tiếp theo là code cho sự kiện click vào button:

Private Sub btn_check_ButtonClick(sender As Object, e As DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs) Handles btn_check.ButtonClick
    Dim y As Integer = AdvBandedGridView1.FocusedRowHandle
    AdvBandedGridView1.SetRowCellValue(y, "check", 0)
    LabelControl1.Focus()
End Sub
 
Private Sub btn_uncheck_ButtonClick(sender As Object, e As DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs) Handles btn_uncheck.ButtonClick
    Dim y As Integer = AdvBandedGridView1.FocusedRowHandle
    AdvBandedGridView1.SetRowCellValue(y, "check", 1) 
    LabelControl1.Focus()
End Sub

Ở đây có một cái labelControl, tại vì mình không update được giá trị của ô ngay tức thì, nên đây chính là giải pháp, khi focus tới Label thì giá trị của ô mới dc update và thực thi được sự kiện CustomRowCellEdit. Nếu các bạn có giải pháp khác, hãy cứ để lại trong mục bình luận nhé :)

Và đây là kết quả:

change-icon-button-in-grid-thay-doi-icon-button-tren-luoi-vb_net-csharp-devexpress-3

Bài này mình cũng có code của C#. Tuy nhiên code này chạy không được như ý. Mọi người có thể tải về ở link dưới bài và tự hoàn thiện nhé. Nếu được hãy comment kết quả hoặc post lên page của LaptrinhVB.Net để cùng thảo luận nhé.

Link Full Source

HAPPY CODING :)

Tags: gridviewbutton

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Button in GridControl DevExpress - Tạo button trên lưới, tùy biến theo giá trị ô
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 16188 21:21:11, 18/05/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.