NEWS

Hướng dẫn thiết kế Report đơn giản với DevExpress

Hướng dẫn thiết kế Report đơn giản với DevExpress
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 39088 19:24:43, 30/10/2015C#   In bài viết

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách thiết kế report đơn giản khoản 5 phút với công cụ DevExpress. Bạn thiết kế form như sau:

Thiết kế report với DevExpress- Bạn sử dụng công cụ DocumentViewer để hiện thị report nhé.

- Sau khi bạn lấy công cụ DocumentViewer, bạn click chọn biểu tưởng hình tam giác đen nhỏ góc trên của DocumentViewer (như hình dưới), rồi bạn chọn "Create Ribbon Toolbar" lúc nàu nó hiển thị đầy đủ các công cụ chức năng của phần hiển thị báo cáo. Xong bước này xem như công đoạn thiết kế form hoàn tất.

- Tiếp theo bạn tạo report như sau. Bạn click chuột phải phần Solution Explorer chọn New item... Sau đó bạn chọn Report Class, trong bài này mình tạm đặt tên "rpt_Demo"

- Tiếp theo bạn thiết kế mẫu report như bên dưới:

- Như vậy là thiết kế xong phần report, bây giờ load dữ liệu lên report như thế nào? Tại rpt_Demo bạn nhấn F7 để viết đoạn code load dữ liệu lên form như sau:

 Public Sub BindData()
    lblMaNhanVien.DataBindings.Add("Text", DataSource, "manv")
    lblTenNhanVien.DataBindings.Add("Text", DataSource, "tennv")
    lblNoiSinh.DataBindings.Add("Text", DataSource, "tinhthanh")
    lblNgaySinh.DataBindings.Add("Text", DataSource, "ngaysinh").FormatString = "{0:dd/MM/yyyy}"
    lblDiaChi.DataBindings.Add("Text", DataSource, "diachi1")
End Sub

- Bây giờ ta quay lại form hiển thì report, bạn viết vào sự kiện form_load như sau:

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim ds As New DataSet 'khai báo dataset để truyền dữ liệu vào report
    ds = LoadData("select * from view_nhanvien where manv<>0 order by manv")
    Dim rpt As New rpt_Demo
    'đỗ dataser vào report
    rpt.DataSource = ds
    rpt.BindData()
    'Hiện thì report lên ocumentViewer
    DocumentViewer1.PrintingSystem = rpt.PrintingSystem
    rpt.CreateDocument()
End Sub

- Chúc các bạn thành công. Bạn nào muốn tham khảo demo vui lòng xem link bên dưới.

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn thiết kế Report đơn giản với DevExpress
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 39088 19:24:43, 30/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.