[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Window UI Button Panel và Navigation Frame

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Window UI Button Panel và Navigation Frame
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4233 10:09:40, 14/09/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Component Window UI Button PanelNavigation Frame trong Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Window UI Button Panel and Navigation Frame C#

Thường trong lập trình ứng dụng các bạn thường hay sử dụng component tab, để chứa dữ liệu theo từng tab khác nhau.

Thì bài viết này mình cũng giới thiệu đến các bạn cách phối hợp hai control này, để thành từng tab.

Giao diện demo ứng dụng like Tab devexpress:

navigation_frame_demo

 1. Navigation Frame Devexpress.

navigation_frame_design

Các bạn nhìn ở hình này các bạn sẽ thấy phần 1 of 3, vậy là có 3 Frame.

Và 2 nút kế bên là một nút thêm mới Frame và xóa frame.

Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng thay Window UI Button Panel để khi click vào button nào, thì chúng ta chỉ cần selected page frame đó.

window_ui_button

Full source code Navigation Frame và Window UI button Panel C#:

using DevExpress.XtraBars.Docking2010;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DXApplication10
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      windowsUIButtonPanel1.AllowGlyphSkinning = true;
      windowsUIButtonPanel1.AppearanceButton.Pressed.BackColor = Color.DarkGray;
      windowsUIButtonPanel1.UseButtonBackgroundImages = false;
      windowsUIButtonPanel1.ButtonInterval = 3;


    }    private void WindowsUIButtonPanel1_ButtonClick(object sender, ButtonEventArgs e)
    {
      string tag = ((WindowsUIButton)e.Button).Tag.ToString();
      switch (tag)
      {
        case "Ad1":         
          navigationFrame1.SelectedPage = navigationPage1;
          
          break;
        case "Ad2":         
          navigationFrame1.SelectedPage = navigationPage2;
          break;
        case "Ad3":          
          navigationFrame1.SelectedPage = navigationPage3;
          break;

      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: navigation frame devexpress c#windowuibuttonpanel devexpress

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Window UI Button Panel và Navigation Frame
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4233 10:09:40, 14/09/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.