NEWS

XtraTabcontrol - Tạo hiệu ứng chuyển cảnh khi chọn Page

XtraTabcontrol - Tạo hiệu ứng chuyển cảnh khi chọn Page
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 10290 23:59:34, 08/11/2015C#   In bài viết

Xin chào các tín đồ của DevExpress, khi đã sử dụng bộ công cụ của Dev thì chắc là các bạn đã từng sử dụng qua control XtraTabcontrol rồi đúng không. Control này ngoài những chức năng cơ bản giống của bộ Visual Studio thì nó có thêm nhiều tính năng mới khác rất hữu ích nhưng hôm nay mình xin phép không nói về tính năng mà nói về hiệu ứng chuyển page của control này khi kết hợp với một control khác là TransitionManager. Để tránh sự nhàm chán khi phải chuyển đổi qua lại giữa các page trong XtraTabcontrol thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách để làm điều nhàm chán đó trở nên thú vị

Để bắt đầu bạn thiết kế giao diện cơ bản như sau:

Sau đó bạn kéo thêm control TransitionManager. Control này dùng để tạo hiệu ứng chuyển cảnh khi các bạn chọn Page

Và khai báo thuộc tính như sau. Thuộc tính này để hiển thị màn hình chờ khi chuyển cảnh. Nhưng mình nghỉ không cần thiết nếu nó xảy ra trong thời gian ngắn (tùy các bạn có chọn hay không)

Bây giờ thì bắt đầu code thôi. Trước hết là khai báo các biến sử dụng trong bài

private DevExpress.Data.Utils.IEasingFunction _EasingFunc = new DevExpress.Data.Utils.BackEase();
private System.Random rand = new System.Random();
private Control lcAnimatedControl;

Thư viện cần thiết để sử dụng

using DevExpress.Utils.Animation;

Tiếp đến là các sự kiện sử dụng trong chương trình

Load += Form1_Load;
xtraTabControl1.SelectedPageChanging += xtraTabControl1_SelectedPageChanging;
xtraTabControl1.SelectedPageChanged += xtraTabControl1_SelectedPageChanged;
transitionManager1.CustomTransition += transitionManager1_CustomTransition;

Và bây giờ là các hàm để xử lý sự kiện

void transitionManager1_CustomTransition(ITransition transition, CustomTransitionEventArgs e)
{
  e.Regions = new Rectangle[] { xtraTabControl1.SelectedTabPage.Bounds };
  e.EasingFunction = _EasingFunc;
}

void xtraTabControl1_SelectedPageChanged(object sender, DevExpress.XtraTab.TabPageChangedEventArgs e)
{
  transitionManager1.EndTransition();
  mySetTransitionType();
}

void xtraTabControl1_SelectedPageChanging(object sender, DevExpress.XtraTab.TabPageChangingEventArgs e)
{
  if (lcAnimatedControl == null) return;
  transitionManager1.StartTransition(lcAnimatedControl);
}

void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  lcAnimatedControl = xtraTabControl1;
  transitionManager1.CustomTransition += transitionManager1_CustomTransition;
  mySetTransitionType();
}

Hàm này dùng để gán các hiệu ứng cho từng Page khi chọn

private void mySetTransitionType()
{
  if (transitionManager1.Transitions[lcAnimatedControl] == null)
  {
    Transition transition1 = new Transition();
    transition1.Control = lcAnimatedControl;
    transitionManager1.Transitions.Add(transition1);
  }
  // Specify the transition type.
  Transitions trType = (Transitions)(rand.Next(0,7));
  transitionManager1.Transitions[lcAnimatedControl].TransitionType = CreateTransitionInstance(trType);
}

Cuối cùng là hàm để tạo ngẫu nhiên các hiệu ứng để giảm sự nhàm chán khi nhìn thấy hoài có 1 hiệu ứng mà thôi

private BaseTransition CreateTransitionInstance(Transitions transitionType)
{
  switch (transitionType)
  {
    case Transitions.Clock: return new ClockTransition();
    case Transitions.Dissolve: return new DissolveTransition();
    case Transitions.Fade: return new FadeTransition();
    case Transitions.Shape: return new ShapeTransition();
    case Transitions.SlideFade: return new SlideFadeTransition();
    case Transitions.Cover: return new CoverTransition();
    case Transitions.Comb: return new CombTransition();
    default: return new PushTransition();
  }
}

Xong rồi đó, giờ thì hãy F5 và thưởng thức thôi. 

Nếu thấy hữu ích thì hãy Like Share để ủng hộ bọn mình nhé. Xin cảm ơn!

Link Download

Tags: control

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

XtraTabcontrol - Tạo hiệu ứng chuyển cảnh khi chọn Page
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 10290 23:59:34, 08/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.