NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng công cụ Flyout Panel Dialog

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng công cụ Flyout Panel Dialog
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11234 13:36:47, 01/04/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Flyout Panel trong Devexpress lập trình C#. Các bạn có thể sử dụng Flyout Panel để thay thế cho Message box trong Winform hay XtraMessagebox trong bộ công cụ thông báo của Devexpress.

Flyout Panel trong Devexpress, các bạn sử dụng nó như message box hay như tooltip khi các bạn hover vào thì xuất hiện các menu cho các bạn sử dụng.

Dưới đây, là giao diện demo của ứng dụng:

flyout_devexpress_csharp

Để sử dụng công cụ này, các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại đường link sau: 

https://documentation.devexpress.com/#WindowsForms/CustomDocument114578

Có hướng dẫn chi tiết về các sử dụng Flyout Panel này bao gồm ngôn ngữ lập trình C# và VB.NET.

Source code Demo VB.NET

Public Class Form1
	Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
		FlyoutPanel2.ShowBeakForm(CalcHotPoint)
	End Sub
	Private Function CalcHotPoint() As Point
		Dim pt As Point = Control.MousePosition
		pt.Y -= 10
		Return pt
	End Function

	Private Sub SimpleButton2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
		FlyoutPanel1.ShowPopup()
	End Sub

	Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs)

	End Sub

	Private Sub SimpleButton3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton3.Click
		FlyoutPanel1.HidePopup()
	End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng công cụ Flyout Panel Dialog
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11234 13:36:47, 01/04/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.