NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn ẩn hiển thị icon header column filter trên GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn ẩn hiển thị icon header column filter trên GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7490 13:24:24, 01/11/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn hiển thị icon trên cột column filter gridview của Devexpress.

[DEVEXPRESS] Hide icon column filter header Gridview

Từ phiên bản Devexpress 17 trở lên, khi các bạn kéo Gridview ra sử dụng thì trên cột column filter sẽ có những hình ảnh icon filter được Devexpress tự động thêm vào.

Các bạn có thể xem ở hình ảnh bên dưới:

remove_filter_header_gridview devexpress
Remove icon filter in gridview dexpress
 • Nếu bạn nào đang sử dụng các phiên bản Devexpress từ phiên bản 16 và upgrade lên phiên bản 17 trở lên và muốn bỏ những icon này ra thì các bạn thực hiện cách sau.

Đầu tiên, các bạn mở file program.cs để cấu hình lại thuộc tính.

Các bạn thêm dòng này vào nhé: 

WindowsFormsSettings.AllowAutoFilterConditionChange = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;

Code file program.cs sau khi thay đổi:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.UserSkins;
using DevExpress.Skins;
using DevExpress.LookAndFeel;
using DevExpress.XtraEditors;

namespace MuaBan.Net
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

      BonusSkins.Register();
      SkinManager.EnableFormSkins();
      WindowsFormsSettings.AllowAutoFilterConditionChange = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
      UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle("DevExpress Style");
      Application.Run(new frm_MuaBan());
    }
  }
}

HAVE FUN :)

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn ẩn hiển thị icon header column filter trên GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7490 13:24:24, 01/11/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.