NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Hightlight text khi lọc tự động trên các dòng GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Hightlight text khi lọc tự động trên các dòng GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6380 14:47:38, 07/08/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tô màu hightlight lên dữ liệu mà chúng ta gõ tìm kiếm trong AutoFilter của GridView Devexpress.

Mặc định trong GridView, khi chúng ta bật chức năng Autofilter trong Grid, thì khi chúng ta tìm kiếm nó không có tô màu.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu, để làm cho người dùng dễ dàng tìm thấy cụm từ mà người ta tìm kiểm dễ dàng.

Giao diện Auto Filter hightlight GridView C#:

hight light auto filter gridview devexpress

Trong GridView các bạn thêm sự kiện gridView1_CustomDrawCell với source code C#:

private void gridView1_CustomDrawCell(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs e)
    {
      GridView view = (GridView)sender;
      if (!view.OptionsView.ShowAutoFilterRow || !view.IsDataRow(e.RowHandle))
        return;

      string filterCellText = view.GetRowCellDisplayText(GridControl.AutoFilterRowHandle, e.Column);      if (String.IsNullOrEmpty(filterCellText))
        return;

      int filterTextIndex = e.DisplayText.IndexOf(filterCellText, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);
      if (filterTextIndex == -1)
        return;

      XPaint.Graphics.DrawMultiColorString(e.Cache, e.Bounds, e.DisplayText, filterCellText, e.Appearance, Color.Black, Color.Gold, false, filterTextIndex);
      e.Handled = true;
    }

- Ở dòng XPaint.Graphics.DrawMultiColorString(e.Cache, e.Bounds, e.DisplayText, filterCellText, e.Appearance, Color.Black, Color.Gold, false, filterTextIndex); 

Các bạn có thể thay đổi background và màu sắc ở dòng này.

HAPPY CODING heart

Tags: gridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Hightlight text khi lọc tự động trên các dòng GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6380 14:47:38, 07/08/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.