NEWS

Tạo TabForm từ DocumentManager bằng C#

Tạo TabForm từ DocumentManager bằng C#
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 13213 14:52:01, 05/01/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo MdiForm từ sử dụng control DocumentManager và bây giờ mình giới thiệu bài tiếp theo về công cụ này nhưng với một View khác đó là TabbedView. Khi bạn thiết kế ứng dụng mà có nhiều Form con hiển thị trong một form chính thì TabbedView cũng là một giải pháp hay cũng giống như phân tab của Google Chrome. Bạn có thể xem hình minh họa sau để biết rõ hơn

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước chi tiết để thực hiện: 

B1: Tạo mới Project 

Sau đó chọn Form là RibbonForm

Thiết kế giao diện như hình bên dưới

B3: Kéo control DocumentManager  từ toolbox và khai báo thuộc tính như hình sau

B4: Thêm một Form mới để làm Form con (Trong ví dụ này mình tạo form mới là Form2)

B5: Trong sự kiện nào đó bạn cần hiển thị Form thì code như sau:

Thư viện sử dụng:

using DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.Tabbed;
using DevExpress.XtraEditors;

Code chính

public Form1()
{
  InitializeComponent();
  //Sự kiện khi một Document mới được add
  tabbedView1.DocumentAdded += tabbedView1_DocumentAdded;
}
#region "Var" 
int _count = 0;

#endregion
void tabbedView1_DocumentAdded(object sender, DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.DocumentEventArgs e)
{
  //Thêm màu cho Document mới
  ((Document)tabbedView1.Documents[tabbedView1.Documents.Count - 1]).Appearance.Header.BackColor = RandomColor();
}

private void barButtonItem1_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
{
  _count += 1;
  Form2 f = new Form2(); //Tạo form mới
  f.MdiParent = this; //Parent là form hiện tại
  f.Text = "Caption - " + _count.ToString(); //Thay caption cho dễ phân biệt
  //Add button vào form cho dễ phân biệt các Form
  SimpleButton btn = new SimpleButton() { Text = "Laptrinhvb.net", Width = 200 }; //
  btn.Location = new Point(20 *_count, 20 * _count);
  f.Controls.Add(btn); //Add button vào form
  f.Show(); //Hiển thị Form
}
//Lấy màu ngẫu nhiên
Color RandomColor()
{
  Random r = new Random();
  Color c = Color.FromArgb(r.Next(255), r.Next(255), r.Next(255));
  return c;
}

Và đây là video hướng dẫn chi tiết các bạn có thể tham khảo

Chúc thành công. Mọi thắc mắc hãy đặt câu hỏi ở http://hoidap.laptrinhvb.net/ nhé các bạn. Xin cảm ơn!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo TabForm từ DocumentManager bằng C#
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 13213 14:52:01, 05/01/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.