NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm icon chênh lệch tăng giảm trên gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm icon chênh lệch tăng giảm trên gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3838 16:55:06, 12/09/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách format condition trên GridView Devexpress c# winform.

[DEVEXPRESS] How to Format Condition GridView Winform C#

Ví dụ: mình có một hình ảnh trong file excel ở dưới đây

format_condition_excel

Khi các bạn tính toán chênh lệch tăng giảm giữa các năm: Năm trước so sách với năm này.

Để tính chênh lệch các bạn tạo một column chênh lệch = năm này - năm trước

Nếu tăng thì mình sẻ hiển thị icon tăng màu xanh.

Nếu giảm thì sẻ hiển thị icon giảm màu đỏ.

Nếu không thay đổi thì icon ngang màu vàng.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng, mình build demo trên devexpress, winform:

Format_condition_thumb

Các icon này các bạn có thể thay đổi tùy ý, có thể tham khảo video mình hướng dẫn step by step ở bên dưới:

Full source code C#:

using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraGrid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TangGiamIconGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("year2020", typeof(int));
      table.Columns.Add("year2021", typeof(int));

      table.Rows.Add(20, 50);
      table.Rows.Add(1000, 50);
      table.Rows.Add(200, 300);
      table.Rows.Add(150, 150);
      table.Rows.Add(15, 20);
      table.Rows.Add(20, 14);
      table.Rows.Add(34, 98);
      table.Rows.Add(100, 34);
      table.Rows.Add(80, 1150);

      gridControl1.DataSource = table;

      GridFormatRule gridFormatRule = new GridFormatRule();
      FormatConditionRuleIconSet formatConditionRuleIconSet = new FormatConditionRuleIconSet();
      FormatConditionIconSet iconSet = formatConditionRuleIconSet.IconSet = new FormatConditionIconSet();
      FormatConditionIconSetIcon icon1 = new FormatConditionIconSetIcon();
      FormatConditionIconSetIcon icon2 = new FormatConditionIconSetIcon();
      FormatConditionIconSetIcon icon3 = new FormatConditionIconSetIcon();
     
      icon1.PredefinedName = "Arrows3_1.png";
      icon2.PredefinedName = "Triangles3_2.png";
      icon3.PredefinedName = "Arrows3_3.png";
     
      iconSet.ValueType = FormatConditionValueType.Automatic;
   
      icon1.Value = 0; 
      icon1.ValueComparison = FormatConditionComparisonType.Greater;
      icon2.Value = 0; 
      icon2.ValueComparison = FormatConditionComparisonType.GreaterOrEqual;
      icon3.Value = Decimal.MinValue;
      icon3.ValueComparison = FormatConditionComparisonType.GreaterOrEqual;

      
      iconSet.Icons.Add(icon1);
      iconSet.Icons.Add(icon2);
      iconSet.Icons.Add(icon3);
     
      gridFormatRule.Rule = formatConditionRuleIconSet;
      
      gridFormatRule.Column = colTangGiam;
      
      gridView1.FormatRules.Add(gridFormatRule);

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm icon chênh lệch tăng giảm trên gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3838 16:55:06, 12/09/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.