NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng gởi tin nhắn private qua facebook

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng gởi tin nhắn private qua facebook
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19925 22:07:58, 15/08/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng gởi tin nhắn private qua facebook C#.

[C#] Send a message private from facebook social

Nếu các bạn muốn gởi tin nhắn qua facebook bằng app. Thì các bạn có thể viết bằng thủ thuật mình hướng dẫn bên dưới.

Vì mặc định, Facebook chống spam tin nhắn, nên các bạn sẽ tìm API send private a message to Facebook sẽ không có nhé các bạn.

Để lấy được id_sender của facebook các bạn có thể tham khảo thêm video ở cuối bài.

Các bạn có thể xem demo mình bên dưới:

Source code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using xNet;namespace sendFacebookMessage
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      

    }
   

    private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string email = "xxxx@gmail.com"; // nhap email của bạn
      string password = "mat khau"; // nhap mat khau cua ban o day
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      http.Cookies = new CookieDictionary();
      http.UserAgent = Http.FirefoxUserAgent();
      string html = http.Get("https://m.facebook.com").ToString();

      //Test(html);
      string lsd = Regex.Match(html, "name="lsd" value="(.*?)"").Groups[1].Value;
      string type = "application/x-www-form-urlencoded";
      string urlLogin = "https://m.facebook.com/login.php";
      string data = "lsd=" + lsd + "&m_ts=1502509596&li=HHqOWduNRyxgj_bHQgsyFVjB&try_number=0&unrecognized_tries=0&email=" + email + "&pass=" + password + "&login=%C4%90%C4%83ng+nh%E1%BA%ADp";
      html = http.Post(urlLogin, data, type).ToString();
      //Test(html);
      //send ok
      string fb_dtsg = Regex.Match(html, "name="fb_dtsg" value="(.*?)"").Groups[1].Value;
      string content = txtMessage.Text;
      string urlSend = "https://m.facebook.com/messages/send/?icm=1&refid=12";
      string friend_id = "id.158017867633548";

      string dataSend = "fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&body=" + content + "&send=G%E1%BB%ADi&tids="+ friend_id +"&wwwupp=C3&wwwupp=C3&ids%5B100006313591670%5D=100006313591670&referrer=&ctype=&cver=legacy&csid=f2a3f319-7eab-3f4a-376e-30898e3e9987";
      
       html = http.Post(urlSend, dataSend, type).ToString();
    }
  }
}

Các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn tại đây:

HAVE FUN :)

 

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng gởi tin nhắn private qua facebook
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19925 22:07:58, 15/08/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.