NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đơn giản shutdown, restart, sleep, lock, logoff, hibernation trong windows

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đơn giản shutdown, restart, sleep, lock, logoff, hibernation trong windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7773 13:45:36, 20/09/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản trong lập trình C# như: shutdown, restart, logoff, hibernate, lock, sleep trong Windows.

Trong bài viết sử dụng lệnh của MS-DOS shutdown để thực hiện.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

shutdown windows c#

Source code shutdown windows C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;

namespace PC_Controller
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      DoOperation(listView1.SelectedItems[0].Text);
    }


    private void DoOperation(string oparation)
    {
      string filename = string.Empty;
      string arguments = string.Empty;

      switch (oparation)
      {
        case "Shut Down":
          filename = "shutdown.exe";
          arguments = "-s";
          break;

        case "Restart":

          filename = "shutdown.exe";
          arguments = "-r";
          break;

        case "Logoff":

          filename = "shutdown.exe";
          arguments = "-l";
          break;

        case "Lock":

          filename = "Rundll32.exe";
          arguments = "User32.dll, LockWorkStation";
          break;
        case "Hibernation":

          filename = @"%windir%system32
undll32.exe";
          arguments = "PowrProf.dll, SetSuspendState";
          break;
        case "Sleep":

          filename = "Rundll32.exe";
          arguments = "powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0";
          break;
      }

      ProcessStartInfo startinfo = new ProcessStartInfo(filename, arguments);
      Process.Start(startinfo);
      this.Close();
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đơn giản shutdown, restart, sleep, lock, logoff, hibernation trong windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7773 13:45:36, 20/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.