NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng từ khóa as, is và gettype function

[C#] Hướng dẫn sử dụng từ khóa as, is và gettype function
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5629 13:33:51, 13/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng từ khóa as, is và hàm function GetType() trong lập trình C#, Winform.

Nếu bạn nào quen sử dụng hàm này sẽ giúp ích cho việc lập trình của các bạn rất nhiều.

Các bạn có thể xem video mình demo dưới đây:

Đầu tiên: 

Từ khóa as: là từ khóa dùng để chuyển đổi dữ liệu object về đúng kiểu dữ liệu của nó, nếu không đúng thì kết quả sẽ trả về null.

Từ khóa is : hàm so sánh trả về giá trị true/false

Hàm GetType(): là hàm trả về cho chúng ta biết đối tượng đó là kiểu dữ liệu gì.

Để hiểu cách sử dụng các từ khóa trên, mình sẽ làm một ví dụ đơn giản để các bạn có thể dễ dàng hình dung và sử dụng.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //todo
}

Ví dụ: khi các bạn click vào sự kiện của một button, các bạn sẽ được một hàm void button1_click().

Và mình muốn sử dụng ở đây là object sender: sender đó là gì?

Sender ở đây => chính là một đối tượng Button 

Vậy làm sao để biết được sender đó là Button thì các bạn sẽ sử dụng hàm GetType() để kiểm tra nhé.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //chúng ta sẽ kiểm tra xem object sender này là đối tượng gì.
  // chúng ta sẽ sử dụng hàm gettype để xem kiểu dữ liệu của nó.

  MessageBox.Show(sender.GetType().ToString()); // vậy xác định nó là kiểu dữ liệu Button
}

-> Kết quả khi chạy đoạn code trên

cast_csharp

Và bây giờ, mình sẽ dùng từ khóa as để ép kiểu object sender về button.

var button = sender as Button;

và bây giờ, các bạn có thể thực hiện thao tác các thuộc tính trên button này bình thường.

MessageBox.Show(button.Text); // trả về tên button hiện tại
button.Text = "laptrinhvb.net";

Từ khóa is: Bây giờ các bạn biết sender đó là 1 button, mình sẽ dùng từ khóa is để kiểm tra nó có phải là button hay không, các bạn thực hiện đoạn code sau:

var button = sender as Button;

if(button is Button)
{
  MessageBox.Show("sender là button");
}
else
{
  MessageBox.Show("sender không phải là button");
}

=> kết quả khi thực hiện đoạn code trên sẽ trả về sender là button

Nếu bạn nào còn thắc mắc về từ khóa này, để lại cho mình comment ở bên dưới nhé.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng từ khóa as, is và gettype function
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5629 13:33:51, 13/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.