NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Visual Studio With SublimeVS extension

[C#] Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Visual Studio With SublimeVS extension
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9129 21:35:50, 06/11/2018C#   In bài viết

Xin chào, các bạn bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn Extension SublimeVS để tạo phím tắt Shortkey trong công cụ lập trình Visual Studio.

Nếu bạn nào đã từng sử dụng Sublime Text, khi các bạn qua sử dụng Visual Studio thì cảm giác sử dụng những phím tắt của thằng Visual Studio rất khó nhớ.

Ví dụ: 

Muốn comment code trong Visual Studio chúng ta phải nhấn 2 tổ hợp phím: Ctrl + K => rồi nhấn tiếp Ctrl + C.

Trong khi sử dụng Sublime chúng ta chỉ cần sử dụng cần Ctrl + /

Và nhiều phím tắt hữu dụng trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số phím tắt cơ bản và cần thiết.

Đầu tiên, các bạn cần download Extension SublimeVS tại đường link sau:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=JustinClareburtMSFT.SublimeVS

Video demo sử dụng Sublime Text Shortcut C#:

 

Dưới đây là mộ số short key sau khi, các bạn cài plugin vào.

Ctrl+P

Go To File/Path ("f " filter)

Ctrl+R

Go To Symbol ("@" filter)

Ctrl+D

Multiple selection - Select next matching occurrence

Ctrl+Shift+D

Duplicate code

Alt+-

Navigate Backward

Shift+Alt+-

Navigate Forward

Ctrl+W

Close File

Ctrl+Shift+K

Delete Line

Ctrl+Shift+L

Split multi-line selection

Ctrl+Shift+Up/Down

Move lines Up/Down

Ctrl+]

Increase Line Indent

Ctrl+[

Decrease Line Indent

F11

Full screen

 

Thanks for Watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Visual Studio With SublimeVS extension
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9129 21:35:50, 06/11/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.