NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Transaction sql trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn sử dụng Transaction sql trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12119 11:30:25, 28/03/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Transaction sql trong ADO.NET với lập trình ngôn ngữ C#.

Vậy Transaction sql là gì?

Transaction là sự hợp nhất nhiều công việc thành một khối công việc. Khối công việc này được xem là hoàn tất khi tất cả các công việc đều hoàn tất, ngược lại, nếu một trong các công việc thất bại thì khối công việc được xem như thất bại.

Transaction-1-1170x650

Ví Dụ:

Chúng ta cần thực hiện một nghiệp vụ chuyển tiền, chuyển $1000 từ tài khoản A sang tài khoản B, chúng ta cần thực hiện theo 2 bước :

– $1000 sẽ được trừ tại tài khoản A

– $1000 sẽ được cộng vào tài khoản B

Giả sử như chúng ta thực hiện thành công tại bước 1, tuy nhiên tại bước 2 quá trình thực hiện tại bước 2 bị thất bại (lý do mất điện). Vậy đến khi có điện chúng ta sẽ có 2 lựa chọn để thực hiện :

– Quay lui bỏ việc trực hiện chuyển $1000 sang tài khoản A

– Hoặc thực hiện lại việc cộng tiền vào tài khoản B.

Sử dụng Transaction (giao tác) sẽ tránh được những vấn đề đã được cập nhật ở trên. Lúc này nghiệp vụ chuyển tiền sẽ được coi là một transaction. Thông thường Transaction thường được sử dụng với CSDL.

Kết quả khi thực hiện transaction

– Thành công -> Transaction đã được chuyển giao (Commited)

– Không thành công -> Transaction bị hủy bỏ

Một transaction đã được chuyển giao thì không thể bị hủy bỏ. Nếu transaction có sai sót thì cần một transaction khác điều chỉnh lại.

Sử dụng Transaction với ADO.NET C#:

Bước 1: Thêm gói chứa đối tượng Transaction:

using System.Data.SqlClient;

 Bước 2: Kết nối đến CSDL

SqlConnection cnn = new SqlConnection(<chuỗi kết nối CSDL>);
try
{
    cnn.Open(); //mở kết nối
}
catch(Exception e)
{
//xử lý lỗi kết nối hỏng
}

Bước 3: Thi hành câu lệnh SQL sử dụng đối tượng SqlCommand, sử dụng transaction

//tạo đối tượng cmd mới
SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
//loại lệnh: câu lệnh SQL
cmd.CommandType = CommandType.Text;
//gán câu lệnh SQL
cmd.CommandText = <câu lệnh SQL cập nhật dữ liệu>;
//ấn định kết nối CSDL cho đối tượng cmd
cmd.Connection = cnn;
//khai báo một transaction
SqlTransaction transaction;
//bắt đầu quá trình quản lý transaction
transaction = cnn.BeginTransaction();
//gắn transaction với đối tượng cmd
cmd.Transaction = transaction;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
//cam kết thực hiện thành công
transaction.Commit();
}
catch(Exception e) //nếu xảy ra lỗi
{
//hiển thị thông báo lỗi tại đây
transaction.Rollback(); //quay lùi
}

HAPPY CODING undecided

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Transaction sql trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12119 11:30:25, 28/03/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.