NEWS

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi văn bản sang Morse code

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi văn bản sang Morse code
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11960 08:11:21, 17/07/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi văn bản sang bảng mã Morse code trong lập trình C#.

[C#] Chuyển đổi Text sang Morse Code

Mã Morse code là gì?

Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967.

Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp.

Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh.

morsecode_image

Dấu chấm (.) thường thổi là tích, còn dấu (_) thổi là tè.

Bảng Morse trong tiếng việt, chúng ta chuyển theo cấu trúc sau (giống kiểu gõ Telex tiếng việt)

 = AA
Ă = AW
Ô = OO
Ê = EE
Đ = DD
ƯƠ= UOW
Ư = UW
Ơ = OW
Sắc = S
Huyền = F
Hỏi = R
Ngã = X
Nặng = J

Giao diện demo ứng dụng Convert Text to Morse code C#:

morse_code_csharp

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một class với tên MorseCode.cs với nội dung bên dưới:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MorseCode
{
  class MorseCode
  {
    Dictionary<char, string> _codes;    public MorseCode()
    {
      _codes = new Dictionary<char, string>();
      _codes.Add('A', ".-");
      _codes.Add('B', "-...");
      _codes.Add('C', "-.-.");
      _codes.Add('D', "-..");
      _codes.Add('E', ".");
      _codes.Add('F', "..-.");
      _codes.Add('G', "--.");
      _codes.Add('H', "....");
      _codes.Add('I', "..");
      _codes.Add('J', ".---");
      _codes.Add('K', "-.-");
      _codes.Add('L', ".-..");
      _codes.Add('M', "--");
      _codes.Add('N', "-.");
      _codes.Add('O', "---");
      _codes.Add('P', ".--.");
      _codes.Add('Q', "--.-");
      _codes.Add('R', ".-.");
      _codes.Add('S', "...");
      _codes.Add('T', "-");
      _codes.Add('U', "..-");
      _codes.Add('V', "...-");
      _codes.Add('W', ".--");
      _codes.Add('X', "-..-");
      _codes.Add('Y', "-.--");
      _codes.Add('Z', "--..");
      _codes.Add('1', ".----");
      _codes.Add('2', "..---");
      _codes.Add('3', "...--");
      _codes.Add('4', "....-");
      _codes.Add('5', ".....");
      _codes.Add('6', "-....");
      _codes.Add('7', "--...");
      _codes.Add('8', "---..");
      _codes.Add('9', "----.");
      _codes.Add('0', "-----");
    }


    private string ConvertCharacter(char ch)
    {
      if (_codes.Keys.Contains(ch))
        return _codes[ch];
      else
        return string.Empty;
    }    private string ConvertWord(string word)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (char ch in word)
      {
        if (sb.Length != 0 && sb[sb.Length - 1] != ' ')
          sb.Append(" ");
        sb.Append(ConvertCharacter(ch));
      }
      return sb.ToString();
    }    public string ConvertText(string sentence)
    {
      string[] words = sentence.ToUpper().Split(' ');
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (string word in words)
      {
        if (sb.Length != 0)
          sb.Append("/");
        sb.Append(ConvertWord(word));
      }
      return sb.ToString();
    }
  }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ viết cho nút button Convert

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MorseCode
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_convert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MorseCode converter = new MorseCode();
      string morse = converter.ConvertText(rb_input.Text);
      rb_output.Text = morse;
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: convert morse codestring to morse code c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi văn bản sang Morse code
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11960 08:11:21, 17/07/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.