NEWS

[C#] Hướng dẫn đọc, ghi file nhị phân trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn đọc, ghi file nhị phân trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6369 08:20:41, 21/02/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc và ghi file nhị phân (Binary File) trong lập trình C#.

Vậy tập tin nhị phân là gì?

Tập tin nhị phân là một tập tin không phải là tập tin văn bản, tập tin được lưu trữ ở dữ liệu thô gồm các số 0 và 1.

Trong C#, có cung cấp cho chúng ta 2 lớp BinaryReaderBinaryWriter, giúp chúng ta làm việc với tập tin nhị phân một cách dễ dàng.

Hình ảnh mẫu của một tập tin nhị phân:

binary_file

Souce code đọc và ghi file nhị phân trong C#:

using System;
using System.IO;
 
namespace BinaryFileApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BinaryWriter bw;
      BinaryReader br;
      int i = 13;
      double d = 2.56317;
      bool b = true;
      string s = "Hello World !!";
 
      //create the file
      try
      {
        bw = new BinaryWriter(new FileStream("mydata", FileMode.Create));
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot create file.");
        return;
      }
 
      //writing into the file
      try
      {
        bw.Write(i);
        bw.Write(d);
        bw.Write(b);
        bw.Write(s);
      }
 
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot write to file.");
        return;
      }
      bw.Close();
 
      //reading from the file
      try
      {
        br = new BinaryReader(new FileStream("mydata", FileMode.Open));
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot open file.");
        return;
      }
      try
      {
        i = br.ReadInt32();
        Console.WriteLine("Integer data: {0}", i);
        d = br.ReadDouble();
        Console.WriteLine("Double data: {0}", d);
        b = br.ReadBoolean();
        Console.WriteLine("Boolean data: {0}", b);
        s = br.ReadString();
        Console.WriteLine("String data: {0}", s);
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot read from file.");
        return;
      }
      //close the file
      br.Close();
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

Reading_Writing_Binary_File

Thanks for watching!

Tags: write binary file c#read binary file c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc, ghi file nhị phân trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6369 08:20:41, 21/02/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.