Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn đọc, ghi file nhị phân trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn đọc, ghi file nhị phân trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 338 08:20:41, 21/02/2019CSHARP   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc và ghi file nhị phân (Binary File) trong lập trình C#.

Vậy tập tin nhị phân là gì?

Tập tin nhị phân là một tập tin không phải là tập tin văn bản, tập tin được lưu trữ ở dữ liệu thô gồm các số 0 và 1.

Trong C#, có cung cấp cho chúng ta 2 lớp BinaryReaderBinaryWriter, giúp chúng ta làm việc với tập tin nhị phân một cách dễ dàng.

Hình ảnh mẫu của một tập tin nhị phân:

binary_file

Souce code đọc và ghi file nhị phân trong C#:

using System;
using System.IO;
 
namespace BinaryFileApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BinaryWriter bw;
      BinaryReader br;
      int i = 13;
      double d = 2.56317;
      bool b = true;
      string s = "Hello World !!";
 
      //create the file
      try
      {
        bw = new BinaryWriter(new FileStream("mydata", FileMode.Create));
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot create file.");
        return;
      }
 
      //writing into the file
      try
      {
        bw.Write(i);
        bw.Write(d);
        bw.Write(b);
        bw.Write(s);
      }
 
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot write to file.");
        return;
      }
      bw.Close();
 
      //reading from the file
      try
      {
        br = new BinaryReader(new FileStream("mydata", FileMode.Open));
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot open file.");
        return;
      }
      try
      {
        i = br.ReadInt32();
        Console.WriteLine("Integer data: {0}", i);
        d = br.ReadDouble();
        Console.WriteLine("Double data: {0}", d);
        b = br.ReadBoolean();
        Console.WriteLine("Boolean data: {0}", b);
        s = br.ReadString();
        Console.WriteLine("String data: {0}", s);
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message + "
 Cannot read from file.");
        return;
      }
      //close the file
      br.Close();
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

Reading_Writing_Binary_File

Thanks for watching!

Tags: write binary file c#read binary file c#

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc, ghi file nhị phân trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 338 08:20:41, 21/02/2019CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.