[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Label Letter Text Effect

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Label Letter Text Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6868 13:21:12, 15/11/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng Letter Text Effect trong lập trình C# winform.

Hiệu ứng Letter Text Effect là hiệu ứng cho phép chúng ta xuất hiện từng chữ một như đang soạn thảo văn bản.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng tạo hiệu ứng:

letter_text_effect

Source code Letter Text Effect C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LetterTextEffect
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    int counter = 0;
    int len = 0;
    string txt;

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      counter++;

      if (counter > len)
      {
        counter = 0;
        label1.Text = "";
      }

      else
      {

        label1.Text = txt.Substring(0, counter);

        if (label1.ForeColor == Color.Blue)
          label1.ForeColor = Color.Orange;
        else
          label1.ForeColor = Color.Blue;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txt = label1.Text;
      len = txt.Length;
      label1.Text = "";
      timer1.Start();
    }
  }
}

 

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags: label effect c#letter text effect c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Label Letter Text Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6868 13:21:12, 15/11/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.