NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo dữ liệu test hàng loạt với thư viện Bogus for .NET

[C#] Hướng dẫn tạo dữ liệu test hàng loạt với thư viện Bogus for .NET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 183 13:59:31, 19/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn thư viện Bogus, dùng để tạo dữ liệu giả ngẫu nhiên một cách nhanh chóng.

[C#] Fake data with bogus library in NET

Khi bạn lập trình ứng dụng, hay testing bạn muốn có một dữ liệu mẫu lớn để test thử.

Mình ví dụ:

Bạn muốn có 1 dữ liệu khoảng 100,000 dòng chưa thông tin nhân viên bao gồm các trường cơ bản như:

Họ tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, hình ảnh, địa chỉ email, điện thoại... => thì thư viện Bogus sẽ giúp bạn tạo dữ liệu trên một cách nhanh chóng.

Thư viện, bogus cũng có support hỗ trợ Tiếng Việt.

Cài đặt thư viện Bogus từ Nuget:

PM> Install-Package Bogus

bogus_fake_data

Ở trên là hình ảnh mình tạo dữ liệu 1000 dòng để demo.

Các bạn, cũng có thể dùng data này để tạo các thông tin ảo, khi đăng ký các tài khoản...

Source code C#:

using Bogus;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BogusFakeData
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private List<TableUser> GetSampleTableData()
    {
      var locations = new[] { "Việt Nam", "Lào", "Campuchia", "Nhật Bản", "Hàn Quốc", "Indonesia", "Malaysia" };
      var userFaker = new Faker<TableUser>("vi")
        .RuleFor(o => o.CustomerID, f => f.Random.Guid().ToString())
        .RuleFor(o=> o.Location, f => f.PickRandom(locations))
        .RuleFor(o => o.ModifiedDate, f => f.Date.Recent(100))
        .RuleFor(o => o.NameStyle, f => f.Random.Bool())
        .RuleFor(o => o.Phone, f => f.Person.Phone)
        .RuleFor(o => o.FirstName, f => f.Name.FirstName())
        .RuleFor(o => o.LastName, f => f.Name.LastName())
        .RuleFor(o => o.Title, f => f.Name.Prefix(f.Person.Gender))
        .RuleFor(o => o.Suffix, f => f.Name.Suffix())
        .RuleFor(o => o.MiddleName, f => f.Name.FirstName())
        .RuleFor(o => o.EmailAddress, (f, u) => f.Internet.Email(u.FirstName, u.LastName))
        .RuleFor(o => o.SalesPerson, f => f.Name.FullName())
        .RuleFor(o => o.CompanyName, f => f.Company.CompanyName())
        .RuleFor(o => o.UrlImage, f => f.Internet.Avatar());
      var users = userFaker.Generate(9999);

      return users;
    }

    private void btnGen_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = GetSampleTableData();
      dataGridView1.DataSource = data;
    }
  }  public class TableUser
  {
    public string CustomerID { get; set; }
    public string Location { get; set; }
    public DateTime ModifiedDate { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string MiddleName { get; set; }
    public bool NameStyle { get; set; }
    public string Suffix { get; set; }
    public string CompanyName { get; set; }
    public string SalesPerson { get; set; }
    public string EmailAddress { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string UrlImage { get; set; }
   
  }
}

Khi Mapping dữ liệu sẽ có 2 phần như hình bên dưới:

fake_data_csharp

Bogus hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều loại dữ liệu, bạn có thể lên trang chủ github của Bogus để tham khảo.

Thank for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: bogus for netbogus c#auto genarate data for test c#random data testing c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo dữ liệu test hàng loạt với thư viện Bogus for .NET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 183 13:59:31, 19/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.