NEWS

[C#] Bắt sự kiện thay đổi clipboard windows

[C#] Bắt sự kiện thay đổi clipboard windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4511 08:28:35, 28/08/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các bắt sự kiện thay đổi clipboard windows trong lập trình C# winform.

[C#] Trigger event changed clipboard windows

 • Khi các bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + C để copy một gì đó, thì chúng sẽ được đưa vào clipboard trong windows.
 • Trên windows 10, các bạn có thể bấm phím Windows + V để xem lịch sử clipboard

Ở bài này, mình sẽ sử dụng thư viện SharpClipboard để bắt sự kiện người dùng copy dữ liệu bất kỳ ở ứng dụng nào, thì tool của mình sẽ hiển thị ở đó.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Clipboard C#:

sharp_clipboard_csharp

Ở giao diện trên clipboard được chia là 3 loại chính: Text, Image và Link...

Ngoài ra thư viện còn support cho mình biết là mình copy vào clipboard từ ứng dụng nào trên Windows.

sharpclipboard-usage-01

Full source code event changed clipboard C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using WK.Libraries.SharpClipboardNS;

namespace ClipboardChanged
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();    
      chkMonitorClipboard.Checked = sharpClipboard1.MonitorClipboard;
      chkObserveTexts.Checked = sharpClipboard1.ObservableFormats.Texts;
      chkObserveFiles.Checked = sharpClipboard1.ObservableFormats.Files;
      chkObserveImages.Checked = sharpClipboard1.ObservableFormats.Images;
    }


    

    private void sharpClipboard1_MonitorClipboardChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      chkMonitorClipboard.Checked = sharpClipboard1.MonitorClipboard;
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.MonitorClipboard = chkMonitorClipboard.Checked;
    }

    private void chkObserveTexts_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.ObservableFormats.Texts = chkObserveTexts.Checked;
    }

    private void chkObserveImages_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.ObservableFormats.Images = chkObserveImages.Checked;
    }

    private void chkObserveFiles_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.ObservableFormats.Files = chkObserveFiles.Checked;
    }

    private void sharpClipboard1_ClipboardChanged(object sender, SharpClipboard.ClipboardChangedEventArgs e)
    {
      if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Text)
      {
        txtCopiedTexts.Text = sharpClipboard1.ClipboardText;      
      }
      else if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Image)
      {
        pbCopiedImage.Image = sharpClipboard1.ClipboardImage;
      }
      else if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Files)
      {       
        List<string> files = new List<string>();       
        foreach (string file in sharpClipboard1.ClipboardFiles)
        {
          files.Add(Path.GetFileName(file));
        }

        Debug.WriteLine(sharpClipboard1.ClipboardFiles.ToArray());
      
        lstCopiedFiles.Items.Clear();
        lstCopiedFiles.Items.AddRange(files.ToArray());       
      }
      else if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Other)
      {       
        txtCopiedTexts.Text = sharpClipboard1.ClipboardText?.ToString();
      }

      
      textBox2.Text =
        $"Name: {e.SourceApplication.Name} \n" +
        $"Title: {e.SourceApplication.Title} \n" +
        $"ID: {e.SourceApplication.ID} \n" +
        $"Handle: {e.SourceApplication.Handle} \n" +
        $"Path: {e.SourceApplication.Path}";
    
    }

  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Bắt sự kiện thay đổi clipboard windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4511 08:28:35, 28/08/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.