NEWS

[C#] Hướng dẫn thay đổi màu sắc và kích thước hình ảnh SVG trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn thay đổi màu sắc và kích thước hình ảnh SVG trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6845 08:07:07, 28/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi màu sắc và kích thước hình ảnh của SVG trong lập trình C#.

Vậy hình SVG là gì?

SVG (viết tắt của Scalable Vector Graphics) là một ngôn ngữ đánh dấu (markup languageXML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc tơ hai chiều, tĩnh và hoạt hình, thường dành cho ứng dụng trên các trang mạng. SVG thuộc tiêu chuẩn mở và được quản lý bởi tổ chức World Wide Web Consortium, một tổ chức quản lý nhiều chuẩn khác như HTMLXHTML... Các tập tin có đuôi ".svg" được mặc định hiểu là tập tin SVG. SVG có thể phóng to thu nhỏ mọi kích cỡ mà không giảm chất lượng hình ảnh. Vì thế, nó được dùng nhiều trong các bản đồ, sơ đồ.

Ví dụ: Mình có một bài toán sau

Mình có một danh sách các group danh bạ, và mình cho phép người dùng có thể thay đổi màu nền của icon folder do người dùng chọn màu.

Nếu các bạn sử dụng hình png hay jpeg, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều hình ảnh, ví dụ, chúng ta phải thiết kế 7 màu folder mặc định để cho người dùng chọn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn cho phép người dùng có thể chọn bất cứ màu nào thì giải pháp đặt ra là chúng ta bắt buộc phải sử dụng hình ảnh SVG để giải quyết.

Dưới đây là video demo sử dụng hình ảnh SVG c#

Hình ảnh ứng dụng demo convert màu sắc và kích thước của hình ảnh SVG C#

change_icon_csharp

Trong bài viết mình sử dụng thư viện SVG để xử lý, các bạn có thể tải thư viện SVG từ Nuget vào project của mình.

svg_lib

Full source Change color and size SVG C#:

using Svg;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ChangeColorAndSizeSVG_C
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ChangeFill(Svg.SvgElement element, Color sourceColor, Color replaceColor)
    {
      if (element is Svg.SvgPath)
      {
        if (((element as Svg.SvgPath).Fill as SvgColourServer).Colour.ToArgb() == sourceColor.ToArgb())
        {
          (element as Svg.SvgPath).Fill = new SvgColourServer(replaceColor);
        }
      }

      if (element.Children.Count > 0)
      {
        foreach (var item in element.Children)
        {
          ChangeFill(item, sourceColor, replaceColor);
        }
      }

    }

    public Image ConvertSVGtoPNG(string filepathSVG, int width, int height, string color = "#FFB115")
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(color))
      {
        color = "#FFB115";
      }
      SvgDocument svgDocument = SvgDocument.Open(filepathSVG);
      foreach (Svg.SvgElement item in svgDocument.Children)
      {
        ChangeFill(item, ColorTranslator.FromHtml(@"#FFB115"), ColorTranslator.FromHtml(color));
      }
      svgDocument.Width = width;
      svgDocument.Height = height;
      return svgDocument.Draw();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var img = ConvertSVGtoPNG(Application.StartupPath + "\Open.svg", 148, 148);
      pic.Image = img;
      txt_height.Text = img.Height.ToString();
      txt_width.Text = img.Width.ToString();

    }

    private void btn_changeColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        int h = Convert.ToInt16(txt_height.Text);
        int w = Convert.ToInt16(txt_width.Text);
        var img = ConvertSVGtoPNG(Application.StartupPath + "\Open.svg", h, w, ColorTranslator.ToHtml( colorDialog1.Color));
        pic.Image = img;
      }
    }
  }
}

Thanks for Watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: image svg c#svg c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thay đổi màu sắc và kích thước hình ảnh SVG trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6845 08:07:07, 28/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.