Mã hóa MD5 với C#

Mã hóa MD5 với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 18687 18:28:41, 21/10/2015C#   In bài viết

Theo một số bạn yêu cầu trên fanpage mình sẽ hướng dẫn lấy mã MD5 từ chuỗi nhập vào viết bằng C#. Bạn thiết kế form như sau.

Get mã MD5 bằng C#

- Trước tiên bạn viết hàm Get MD5

private String GetMD5(string txt)
{
      String str="";
      Byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(txt);
      System .Security .Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5=new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider() ;
      buffer = md5.ComputeHash(buffer);
      foreach (Byte b in buffer)
      {
        str += b.ToString("X2");
      }
      return str;
}

- Tại sự kiện nút Get MD5 bạn code như sau:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      if (textBox1.Text == "") return;
      lblKetQua.Text = GetMD5 (textBox1 .Text );
}

Thế là xong nhấn F5 để xem nào! Chúc bạn thành công.

Tags: mã hóathuật toán mã hóagiải mãmd5

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mã hóa MD5 với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 18687 18:28:41, 21/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.