NEWS

[C#] Thay đổi icon cursor mouse mặc định trên Winform

[C#] Thay đổi icon cursor mouse mặc định trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7498 14:01:22, 21/05/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thay đổi hình ảnh icon Cursor Mouse lập trình Winform C#.

[C#] Change Cursor Mouse Icon in Winform

Nếu các bạn viết ứng dụng, muốn thay đổi icon mặc định của con trỏ chuột trong ứng dụng của mình, làm cho ứng dụng mình trông đẹp mắt, các bạn có thể làm như sau:

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng C#:

change_cursor_csharp

Cách thực hiện rất đơn giản các bạn chỉ cần sử dụng hàm CreateCursor() như source code c# bên dưới để thay đổi:

Source code change icon cursor c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AddImageToCursor
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();     
    }
   
    public Cursor CreateCursor(Bitmap bitmap, Size size)
    {
      bitmap = new Bitmap(bitmap, size);
      return new Cursor(bitmap.GetHicon());
    }

    private void btn_change_cursor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dlg = new OpenFileDialog();
      if(dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        var bitmap = (Bitmap)Image.FromFile(dlg.FileName);
        this.Cursor = CreateCursor(bitmap, new Size(bitmap.Width, bitmap.Height));
      }
    }

    private void btn_CursorDefault_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Cursor = Cursors.Default;
    }
  }
}

Video demo ứng dụng:

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Thay đổi icon cursor mouse mặc định trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7498 14:01:22, 21/05/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.