NEWS

[C#] Hướng dẫn fix lỗi hiển thị UTF-8 khi sử dụng WebClient Download String

[C#] Hướng dẫn fix lỗi hiển thị UTF-8 khi sử dụng WebClient Download String
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3035 11:21:25, 02/08/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách fix lỗi không hiển thị UTF-8 khi sử dụng WebClient để lấy dữ liệu từ Website trên C#, Winform.

[C#] WebClient DownloadString UTF-8 not displaying international characters

web_client_download_string

Thường khi các bạn, lấy dữ liệu html từ website bằng Webclient các bạn thường hay viết nhanh như bên dưới.

using (WebClient client = new WebClient())
{
    client.Encoding = Encoding.UTF8;
    string htmlCode = client.DownloadString("http://laptrinhvb.net");
}

khi các bạn đi Request như vậy, nội dung trả về sẽ thường có các ký tự đặc biệt:  (ę, ś, ć, …)

Nó không hiển thị đúng định dạng Tiếng Việt  UTF-8 mà chúng ta mong muốn.

Các bạn, sửa đoạn code trên thành như sau:

using (WebClient client = new WebClient())
{
     var htmlData = client.DownloadData("https://laptrinhvb.net");
     var htmlCode = Encoding.UTF8.GetString(htmlData);
}

Với cách viết ở đoạn 2, sẽ hiển thị được dữ liệu UTF-8.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn fix lỗi hiển thị UTF-8 khi sử dụng WebClient Download String
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3035 11:21:25, 02/08/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.