Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện iTextSharp

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện iTextSharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1434 08:07:02, 04/07/2018CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file PDF động từ winform trong lập trình C#, sử dụng thư viện iTextSharp.

Đầu tiên, các bạn cần download và tải thư viện iTextSharp từ Nuget về.

PM>Install-Package iTextSharp -Version 5.5.13

- Sau khi download thư viện thành công, chúng ta thiết kế giao diện winform như hình bên dưới

tạo file pdf c#

- Đầu tiên, chúng ta import thư viện vào:

using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;  
using System.IO; 

- Viết sự kiện khi click vào nút Generate PDF

Document document = new Document();  
PdfWriter.GetInstance(document, new FileStream("E:/a.pdf", FileMode.Create));  
document.Open();  
Paragraph p = new Paragraph("Test");  
document.Add(p);  
document.Close();  

=> kết quả khi chúng ta chạy form

tạo file pdf lập trình csharp

HAVE FUN :)

Tags: pdf

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện iTextSharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1434 08:07:02, 04/07/2018CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.