NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Help Provider trong winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Help Provider trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5505 10:06:40, 25/08/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu về component Help Provider và cách sử dụng trong lập trình C# Winform.

[C#] Using Help Provider Winform

Help Provider là một control có sẵn trong bộ lập trình Winform.

Công cụ này giúp cho người dùng khi muốn biết ô textbox hoặc button này dùng để thực hiện công việc gì.

Có thể sử dụng phím F1 hoặc click vào biểu helper trên thanh title bar và sau đó click vào vị trí control để xem chức năng nó là gì.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng sử dụng help provider c# winform:

helperProviderDemo

Để sử dụng Help Provider, chúng ta chỉ cần sử dụng hai phương thức là:

SetShowHelp

và SetHelpString

 

Full source code demo:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace heperProvider
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private HelpProvider hlpProvider;
    bool isHelp = false;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      hlpProvider = new HelpProvider();
      
      
      hlpProvider.SetShowHelp(txtUsername, true);
      hlpProvider.SetHelpString(txtUsername, "Enter your username.");

      hlpProvider.SetShowHelp(txtPassword, true);
      hlpProvider.SetHelpString(txtPassword, "Enter your password.".ToString());

      hlpProvider.SetShowHelp(button1, true);
      hlpProvider.SetHelpString(button1, "Click to login");

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      isHelp = !isHelp;
      MaximizeBox = !isHelp;
      MinimizeBox = !isHelp;

      
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Help Provider trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5505 10:06:40, 25/08/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.