[C#] Giới thiệu thư viện Xander UI Framework dùng thiết kế Winform

[C#] Giới thiệu thư viện Xander UI Framework dùng thiết kế Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11128 09:49:32, 15/07/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn thư viện Xander UI Framework dùng để thiết kế giao diện ứng dụng Winform.

Thư viện Xander UI Framework này, cung cấp cho chúng ta các component theo chuẩn thiết kế Material và các hiệu ứng cho chúng ta sử dụng.

Dưới đây là giao diện ứng dụng sử dụng Xander UI Framework c#:

xander_ui_demo

Thư viện này chỉ gồm 1 một dll, các bạn có thể download để đường dẫn sau, để tích hợp vào project của mình.

Link download thư viện Xander UI Framework

Sau khi các bạn download về, các bạn kéo file XanderUI.dll vào tab control, chúng ta sẽ được các công cụ để thiết kế form như hình dưới đây.

xander_ui_control

Trong bài viết này, mình sẽ làm demo sử dụng hiệu ứng Animation trong Framework này bao gồm: Color Animate, Standard AnimateForm Animte.

Video demo ứng dụng Animation C#:

Source code Demo:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace XanderUIFramework_Demo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(XanderUI.XUIObjectAnimator.ColorAnimation));
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string value = comboBox1.Text;
      
      switch (value)
      {
        case "FillEllipse":
          xuiObjectAnimator1.ColorAnimate(this, Color.DodgerBlue, XanderUI.XUIObjectAnimator.ColorAnimation.FillEllipse, false, 1);
          break;
        case "FillSquare":
          xuiObjectAnimator1.ColorAnimate(this, Color.DodgerBlue, XanderUI.XUIObjectAnimator.ColorAnimation.FillSquare, false, 1);
          break;
        case "SlideFill":
          xuiObjectAnimator1.ColorAnimate(this, Color.DodgerBlue, XanderUI.XUIObjectAnimator.ColorAnimation.SlideFill, false, 1);
          break;
        case "SplitFill":
          xuiObjectAnimator1.ColorAnimate(this, Color.DodgerBlue, XanderUI.XUIObjectAnimator.ColorAnimation.SplitFill, false, 1);
          break;
        case "StripeFill":
          xuiObjectAnimator1.ColorAnimate(this, Color.DodgerBlue, XanderUI.XUIObjectAnimator.ColorAnimation.StripeFill, false, 1);
          break;
        
        default:
          break;
      }
      
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      xuiObjectAnimator1.StandardAnimate(label1, XanderUI.XUIObjectAnimator.StandardAnimation.SlideRight, 1);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      xuiObjectAnimator1.FormAnimate(this, XanderUI.XUIObjectAnimator.FormAnimation.FadeIn, 1);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: xander ui framework c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu thư viện Xander UI Framework dùng thiết kế Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11128 09:49:32, 15/07/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.