NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy kinh độ và vĩ độ trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn lấy kinh độ và vĩ độ trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13789 12:52:07, 02/05/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lấy tọa độ: kinh độ và vĩ độ hiện tại của máy tính trong lập trình C#.

Nếu bạn nào có nhu cầu hiển thị tọa độ hiện tại của mình lên bản đồ tích hợp vào winform thì có thể sử dụng thư viện này.

Tuy nhiên, thiết bị của bạn không có hỗ trợ GPS như smart phone nên tọa độ sẽ không chính xác bằng sử dụng GPS.

Bài viết này chỉ chạy được trên các thiết bị hỗ trợ:

- NetFramework 4.0 trở lên

- Hệ điều hành từ Windows 7 trở lên.

Bài viết trên sử dụng thư viện System.Device có sẵn trong bộ Visual Studio.

Giao diện demo ứng dụng:

kinh độ và vĩ độ c#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Device.Location;

namespace getToaDo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private string latitude;
    private string longitute;
    private GeoCoordinateWatcher watcher = new GeoCoordinateWatcher();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Watcher_StatusChanged(object sender, GeoPositionStatusChangedEventArgs e) // Find GeoLocation of Device 
    {
      try
      {
        if (e.Status == GeoPositionStatus.Ready)
        {          
          if (watcher.Position.Location.IsUnknown)
          {
            latitude = "0";
            longitute = "0";
          }
          else
          {
            latitude = watcher.Position.Location.Latitude.ToString();
            longitute = watcher.Position.Location.Longitude.ToString();
          }
        }
        else
        {
          latitude = "0";
          longitute = "0";
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        latitude = "0";
        longitute = "0";
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      watcher = new GeoCoordinateWatcher();    
      watcher.StatusChanged += Watcher_StatusChanged;      
      watcher.Start();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = latitude;
      textBox2.Text = longitute;
    }
  }
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy kinh độ và vĩ độ trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13789 12:52:07, 02/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.