NEWS

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi convert image to pdf lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi convert image to pdf lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5417 13:32:43, 27/05/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi convert image sang file tập tin PDF trong lập trình C#.

[C#] Convert Image to PDF file Winform 

Kết nối dễ dàng nhiều hình ảnh JPG thành một tệp PDF duy nhất để lập danh mục và chia sẻ với mọi người. 

jpgtopdf

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng thư viện iTextSharp  để thực hiện chuyển đổi từ file hình ảnh sang tập tin PDF.

Souce code Convert Image to PDF file:

public void ConvertImageToPdf(string srcFilename, string dstFilename)
    {
      iTextSharp.text.Rectangle pageSize = null;

      using (var srcImage = new Bitmap(srcFilename))
      {
        pageSize = new iTextSharp.text.Rectangle(0, 0, srcImage.Width, srcImage.Height);
      }
      using (var ms = new MemoryStream())
      {
        var document = new iTextSharp.text.Document(pageSize, 0, 0, 0, 0);
        iTextSharp.text.pdf.PdfWriter.GetInstance(document, ms).SetFullCompression();
        document.Open();
        var image = iTextSharp.text.Image.GetInstance(srcFilename);
        document.Add(image);
        document.Close();

        File.WriteAllBytes(dstFilename, ms.ToArray());
      }
    }

Cách sử dụng:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dr = this.openFileDialog1.ShowDialog();
      if (dr == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {

        ConvertImageToPdf(openFileDialog1.FileName, @"E:\merge.pdf");
        pdfViewer1.LoadDocument(@"E:\merge.pdf");
      }
    }

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi convert image to pdf lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5417 13:32:43, 27/05/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.