NEWS

[C#] Xem thông tin đăng ký tên miền Who is Domain

[C#] Xem thông tin đăng ký tên miền Who is Domain
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2576 09:06:10, 24/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách xem thông tin đăng ký của một tên miền who is domain trong lập trình c#, winform.

[C#] Who is domain checker

whois_domain_thumb

Thông thường để kiểm tra thông tin của một domain, các bạn có thể truy cập vào website như: 

https://whois.domaintools.com/

Để kiểm tra thông tin đăng ký như ngày đăng ký, ngày cập nhật, dns server...

whoisdomain

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn thư viện whois, các bạn có thể cài đặt nó từ nuget dễ dàng.

Cài đặt thư viện Whois từ Nuget Console:

PM> Install-Package Whois

Và khi xem thông tin các bạn có thể sử dụng các hàm sau:

1. Chạy đồng bộ Sync

var whois = new WhoisLookup();
var response = whois.Lookup("laptrinhvb.net");
Console.WriteLine(response.Content);

2. Chạy bất động bộ sử dụng Async/Await

var whois = new WhoisLookup();
var response = await whois.LookupAsync("laptrinhvb.net");
Console.WriteLine(response.Content);

3. Trả dữ liệu data response về dạng json

var response = whois.Lookup("laptrinhvb.net");
var json = JsonConvert.SerializeObject(response, Formatting.Indented);
Console.WriteLine(json);

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Xem thông tin đăng ký tên miền Who is Domain
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2576 09:06:10, 24/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.