NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn và hiện Taskbar Windows

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn và hiện Taskbar Windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5491 20:45:06, 02/03/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản là: ẩn và hiện Taskbar của Window bằng C#.

[C#] HOW TO HIDE AND SHOW TASKBAR WINDOWS

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng bằng C#:

Tutorial hide and show taskbar c#

Đầu tiên, các bạn tạo một file class với tên Taskbar.cs với nội dung như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace HideTaskBar
{
  class Taskbar
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern int FindWindowEx(int parentHandle, int childAfter, string className, int windowTitle);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int GetDesktopWindow();

    private const int SW_HIDE = 0;
    private const int SW_SHOW = 1;

    protected static int Handle
    {
      get
      {
        return FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      }
    }

    protected static int HandleOfStartButton
    {
      get
      {
        int handleOfDesktop = GetDesktopWindow();
        int handleOfStartButton = FindWindowEx(handleOfDesktop, 0, "button", 0);
        return handleOfStartButton;
      }
    }

    private Taskbar()
    {
      // hide ctor
    }

    public static void Show()
    {
      ShowWindow(Handle, SW_SHOW);
      ShowWindow(HandleOfStartButton, SW_SHOW);
    }

    public static void Hide()
    {
      ShowWindow(Handle, SW_HIDE);
      ShowWindow(HandleOfStartButton, SW_HIDE);
    }
  }
}

- Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một form với 2 button:

+ Một button Hide

+ Một button Show

Source code cho Form1:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace HideTaskBar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Show();
    }
  }
}

Vậy là xong, rất đơn giản phải không các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn và hiện Taskbar Windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5491 20:45:06, 02/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.