[C#] Ẩn ứng dụng winform từ Apps vào Background Process trên Task Manager

[C#] Ẩn ứng dụng winform từ Apps vào Background Process trên Task Manager
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1766 13:59:31, 13/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn ứng dụng mình trên Task Manager từ Apps => Background Process.

Và ứng dụng này khi các bạn nhấn Windows + Tab thì sẽ không hiển thị.

Việc muốn ẩn hoàn toàn và ngăn người dùng quản trị Windows tắt ứng dụng là bất khả thi.

Nên mình chỉ Hide được Apps => Background Process.a

Nhưng nếu các bạn đặt tên ứng dụng thành csrss.exe thì TaskManager sẽ không thể đóng ứng dụng của bạn.

Bạn nào cố gắng mở CMD-DOS sử dụng lệnh TaskKill /f /im csrss.exe cũng không được nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất học tập, không khuyến khích các bạn viết ứng dụng ẩn để thu thập thông tin hay nhằm mục đích xấu.

hide_app_winform

Và khi các bạn bấm phím Windows + Tab

hide_app_demo

Hình ảnh ứng dụng hiển thị ở background Process Task manager:

hide_app_background

Full source code C# Hide Application Winform: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace HideApp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
      this.ShowInTaskbar = false;
      guna2ShadowForm1.SetShadowForm(this);
    }
    protected override CreateParams CreateParams
    {
      get
      {
        var cp = base.CreateParams;
        cp.ExStyle |= 0x80; // Turn on WS_EX_TOOLWINDOW
        return cp;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Protected Process C#.

DOWNLOAD SOURCE

Tags: hide app c# winformhide apps winform taskbar c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Ẩn ứng dụng winform từ Apps vào Background Process trên Task Manager
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1766 13:59:31, 13/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.