NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đo nhiệt độ CPU đang hoạt động

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đo nhiệt độ CPU đang hoạt động
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4675 13:52:05, 13/06/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy nhiệt độ của CPU đang hoạt động bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] GET CPU TEMPERATURE WINFORM

Trong bài viết này mình sử dụng thư viện Open Hardware Monitor để lấy nhiệt độ hoạt động của CPU.

Thư viện này hoàn toàn mở nhé các bạn, các bạn có thể lấy các thông tin dễ dàng.

Đầu tiên các bạn cần download phần mềm Open Hardware Monitor từ link sau về:

https://openhardwaremonitor.org/downloads/

Giao diện sau khi cài đặt ứng dụng đo nhiệt độ CPU:

open_hardware_monitor

Sau khi cài đặt xong, các bạn import thư viện OpenHardwareMonitorLib.dll từ thư mục vừa cài đặt xong vào project của mình.

temp_cpu_import

 

Sau khi, import thư viện xong, các bạn code cho C# như sau:

using OpenHardwareMonitor.Hardware;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace TempCPU
{
  class Program
  {
    public class UpdateVisitor : IVisitor
    {
      public void VisitComputer(IComputer computer)
      {
        computer.Traverse(this);
      }
      public void VisitHardware(IHardware hardware)
      {
        hardware.Update();
        foreach (IHardware subHardware in hardware.SubHardware) subHardware.Accept(this);
      }
      public void VisitSensor(ISensor sensor) { }
      public void VisitParameter(IParameter parameter) { }
    }
    static void GetSystemInfo()
    {
      UpdateVisitor updateVisitor = new UpdateVisitor();
      Computer computer = new Computer();
      computer.Open();
      computer.CPUEnabled = true;
      computer.Accept(updateVisitor);
      for (int i = 0; i < computer.Hardware.Length; i++)
      {
        if (computer.Hardware[i].HardwareType == HardwareType.CPU)
        {
          for (int j = 0; j < computer.Hardware[i].Sensors.Length; j++)
          {
            if (computer.Hardware[i].Sensors[j].SensorType == SensorType.Temperature)
              Console.WriteLine(computer.Hardware[i].Sensors[j].Name + ":" + computer.Hardware[i].Sensors[j].Value.ToString() + "\r");
          }
        }
      }
      computer.Close();
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        GetSystemInfo();
        Thread.Sleep(1000);
      }
    }
  }
}

 

=> Lưu ý: để chạy được ứng dụng yêu cầu hệ thống phải chạy dưới quyền Run Administrator, để xin quyền truy cập hệ thống.

Kết quả khi chạy phần mềm:

cpu_temp_csharp

 

Happy coding smile

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: temperature cpu c#get cpu temperature c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đo nhiệt độ CPU đang hoạt động
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4675 13:52:05, 13/06/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.