NEWS

[C#] Mã hóa và giải mã Data Protection API trên winform

[C#] Mã hóa và giải mã Data Protection API trên winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 445 23:36:04, 25/05/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn mã hóa và giải mã sử dụng Data Protection API trên Windows C#, Winform.

[C#] Encrypt - Decrypt DPAPI in Winform

DPAPI là mã hóa dựa trên tài khoản Windows: CurrentUser hoặc Local Machine, được Microsoft giới thiệu từ năm 2000

Giao diện demo ứng dụng:

DPAPI_encrypt_decrypt

Full source code mã hóa và giải mã C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DPAPEncrypt
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    readonly byte[] entropy = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; //the entropy

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var txt = Encrypt(txtOriginText.Text);
      txtEncryptText.Text = txt;
    }

    private void btnDecrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var txt = Decrypt(txtEncryptText.Text);
      txtDecryptText.Text = txt;
    }

    private string Encrypt(string text)
    {      
      byte[] originalText = Encoding.Unicode.GetBytes(text);     
      byte[] encryptedText = ProtectedData.Protect(originalText, entropy, DataProtectionScope.CurrentUser);     
      return Convert.ToBase64String(encryptedText);
    }

    private string Decrypt(string text)
    {     
      byte[] encryptedText = Convert.FromBase64String(text);      
      byte[] originalText = ProtectedData.Unprotect(encryptedText, entropy, DataProtectionScope.CurrentUser);     
      return Encoding.Unicode.GetString(originalText);
    }
  }
}

Các bạn có thể thay đổi:

DataProtectionScope.CurrentUser => DataProtectionScope.LocalMachine

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: mã hóa c#dpapi encryptdpapi decrypt c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Mã hóa và giải mã Data Protection API trên winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 445 23:36:04, 25/05/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.