NEWS

[C#] Viết hoa chữ cái đầu tiên Capitalize String WinForm

[C#] Viết hoa chữ cái đầu tiên Capitalize String WinForm
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11818 08:12:49, 14/09/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách viết hoa chữ cái đầu tiên trong lập trình C# Winform.

[C#] Capitalize String First Letter

Trong lớp string của C#, có cung cấp cho chúng ta hai hàm toUpper()toLower().

ToUpper() chuyển chuỗi tất cả sang chữ hoa.

ToLower() chuyển chuỗi tất cả sang dạng chữ thường.

CapitalizeString_thum

Tuy nhiên, nếu các bạn muốn viết hoa chữ cái đầu tiên trong câu thì chúng ta có thể làm theo 2 cách sau:

1. Sử dụng lớp CultureInfo

string titleCase = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(str.ToLower());

2. Cách chúng ta sẽ ngắt khoảng trắng từng ký tự vào định dạng chữ hoa đầu tiên, xong chúng ta sẽ nối lại với nhau.

static string CapitalizeFirstLetter(string value)
{ 
  value = value.ToLower();
  char[] array = value.ToCharArray(); 
  if (array.Length >= 1)
  {
    if (char.IsLower(array[0]))
    {
      array[0] = char.ToUpper(array[0]);
    }
  } 
 
  for (int i = 1; i < array.Length; i++)
  {
    if (array[i - 1] == ' ')
    {
      if (char.IsLower(array[i]))
      {
        array[i] = char.ToUpper(array[i]);
      }
    }
  }
  return new string(array);
}

Thanks for watching!

 
Tags: capitalize string c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết hoa chữ cái đầu tiên Capitalize String WinForm
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11818 08:12:49, 14/09/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.