NEWS

[C#] Cách tính độ tương phản màu sắc Contrast Color mà con người có thể nhìn thấy được

[C#] Cách tính độ tương phản màu sắc Contrast Color mà con người có thể nhìn thấy được
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1553 10:55:45, 22/02/2023C#   In bài viết

ContrastColor là một phương thức trong C# được sử dụng để tính toán màu chữ tương phản tốt nhất với màu nền của một điều khiển hoặc một trang web. Màu chữ phải tương phản đủ với màu nền để đảm bảo rằng chữ có thể được đọc dễ dàng.

Giới thiệu Constrast Color.

Contrast color (màu tương phản) là màu sắc được sử dụng để tạo ra sự tương phản trên trang web, trong thiết kế đồ họa hoặc trong bất kỳ ứng dụng nào có nền màu. Nó là màu sắc được sử dụng để tạo ra sự tương phản giữa chữ và nền để tăng tính đọc và tương tác của người dùng.

Một màu tương phản tốt là màu sắc được chọn để có độ tương phản cao với màu nền của trang web hoặc ứng dụng. Nó thường được sử dụng trong các trường hợp khi độ sáng của nền là khác nhau, ví dụ như chữ đen trên nền trắng hoặc chữ trắng trên nền đen. Tương phản giữa chữ và nền có thể giúp người dùng dễ đọc và tương tác hơn với nội dung.

Phương pháp để tính toán màu tương phản thường được sử dụng trong thiết kế đồ họa, trang web và ứng dụng, và nó rất hữu ích để đảm bảo sự tương phản giữa chữ và nền là đủ để làm cho nội dung trở nên dễ đọc và dễ sử dụng cho người dùng.

 

Cách tính ContrastColor in C#

constract_csharp

Ở hình trên các thấy, mình sẽ tính độ tương phản của màu sắc để set ForeColor thích hợp mà mắt con người có thể nhìn thấy được.

Để tính toán ContrastColor trong C#, bạn có thể sử dụng các công thức sau đây:

public static Color ContrastColor(Color color)
{
    // Counting the perceptive luminance - human eye favors green color... 
    double a = 1 - (0.299 * color.R + 0.587 * color.G + 0.114 * color.B) / 255;

    // Return black for bright colors, white for dark colors
    return a < 0.5 ? Color.Black : Color.White;
}

Trong phương thức này, ta sử dụng công thức để tính toán độ sáng của màu sắc như đã trình bày trong câu trả lời trước đó. Sau đó, ta so sánh giá trị độ sáng với một ngưỡng để quyết định màu chữ tương phản nên là màu đen hoặc màu trắng. Nếu độ sáng nhỏ hơn ngưỡng, màu chữ sẽ là màu trắng; nếu lớn hơn hoặc bằng ngưỡng, màu chữ sẽ là màu đen.

Bạn có thể sử dụng phương thức này để tính toán màu chữ tương phản tốt nhất cho bất kỳ điều khiển hoặc trang web nào.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Cách tính độ tương phản màu sắc Contrast Color mà con người có thể nhìn thấy được
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1553 10:55:45, 22/02/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.