NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đọc văn bản từ textbox

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đọc văn bản từ textbox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12633 10:56:13, 06/06/2018C#   In bài viết

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản, là chuyển văn bản thành giọng nói (Text to Voice C#) trong lập trình C#.

Nếu bạn nào, muốn xem bài viết này bằng code VB.NET thì có thể search trên thanh tìm kiếm của website.

Các bạn thiết kế, giao diện như hình bên dưới: bao gồm một textbox và một button.

text to voice csharp

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng thư viện Synthesis trong lớp System.Speech

Từ Project của bạn bên Panel, các bạn chọn Add References, sau đó các bạn chọn tab Framework tab, vào chọn thư viện System.Speech để import vào các bạn nhé

import system.speech c#

Import thư viện vào C#

using System.Speech.Synthesis; 

- Tiếp theo, mình sẽ viết sự kiện cho nút Speak, khi các bạn nhấn vào nút speak để đọc văn bản.

private void Speak_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  SpeechSynthesizer speechSynthesizer = new SpeechSynthesizer(); 
  speechSynthesizer.Volume = 100; // 0...100 
  speechSynthesizer.Rate = 0;   // -10...10 
 
  // Synchronous - Speaks the specified text string. 
  // speechSynthesizer.Speak(textBox1.Text); 
 
  // Asynchronous -  Speaks the specified text string asynchronously. 
   speechSynthesizer.SpeakAsync(textBox1.Text); 
} 

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đọc văn bản từ textbox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12633 10:56:13, 06/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.