NEWS

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện click chuột phải và chuột giữa winform

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện click chuột phải và chuột giữa winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6044 08:35:17, 12/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách bắt sự kiện khi bạn Click chuột phải và chuột giữa trên C#, Winform.

[C#] Detect Right and Middle Mouse Click Event Winform

Bình thường, các bạn hay sử dụng sự kiện Left Mouse Click để thực hiện hành động.

mouse_click_envent

Nếu bạn muốn bắt sự kiện click và chuột phải hay chuột giữa, các bạn có thể sử dụng sự kiện Mouse_Up và kiểm tra như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DetectMouseClickEvent
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      button1.MouseUp += Button1_MouseUp;
    }

    private void Button1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if(e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        MessageBox.Show("Left Click");
      }else if(e.Button == MouseButtons.Middle)
      {
        MessageBox.Show("Middle Click");
      }else if(e.Button == MouseButtons.Right)
      {
        MessageBox.Show("Right Click");
      }
    }
  }
}

Đơn giản phải không các bạn.

Thanks For Watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: middle mouse click event c#right mouse click event c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện click chuột phải và chuột giữa winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6044 08:35:17, 12/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.