[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng MagnifierDialog lấy mã màu C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng MagnifierDialog lấy mã màu C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1773 13:20:41, 14/09/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn sử dụng Magnifier Dialog để lấy mã màu trong lập trình Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] Using Magnifier Dialog Get Color At Position

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Color Picker C#:

color_picker_csharp

Source code chương trình Color Picker C#:

using DevExpress.Utils;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace MagnifierDialogs
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_getColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MagnifierDialogArgs args = new MagnifierDialogArgs()
      {
        CloseOnMouseClick = true,
        InitialZoomFactor = 1.25f,
        PickColorToClipboard = true,
        ColorFormat = ColorFormat.Hex
        
      };
      MagnifierDialogResult result = DevExpress.Utils.MagnifierDialog.ShowDialog(this, args);
      
      var selected = result.SelectedColor;
      pictureEdit1.BackColor = (Color)selected;
      labelControl1.ForeColor = (Color)selected;
      labelControl1.Text = ColorTranslator.ToHtml((Color)selected);


    }
  }
}

Để sử dụng Magnifier Dialog, các bạn chỉ cần gọi vào các tham số:

 1. CloseOnMouseClick
 2. InitialZoomfactor
 3. PickColorToClipboard
 4. ColorFormat

Vậy là xong, sử dụng rất đơn giản, kết quả trả về chúng ta sẽ lấy được mã màu trong MagnifierDialogResult.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 
Tags: color picker c#magnifierdialog devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng MagnifierDialog lấy mã màu C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1773 13:20:41, 14/09/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.