NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Popup Gallery Edit trong C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Popup Gallery Edit trong C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3060 13:04:39, 13/09/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn đến các bạn control Popup Gallery Edit Devexpress trong lập trình C#.

[DEVEXPRESS] Sử dụng Popup Gallery Edit C#

Trong bài này, mình sẽ demo load toàn bộ skin của Devexpress để nhúng vào Gallery Combobox Control.

Và khi chúng ta, chọn sẽ thay đổi giao diện Skin hiện tại của Winform.

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng thay đổi skin giao diện với Gallery Popup Edit control C#:

gallery_control_demo

 

Đầu tiên, từ thanh công cụ toolbox các bạn lấy ra công cụ Popup Gallery Edit như hình bên dưới:

popup_gallery_demo2

Và tiếp theo chúng ta sẽ code cho popup Edit này load dữ liệu tất cả các skin của Devexpress c# vào:

using DevExpress.XtraBars.Helpers;
using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Gallery_Combobox
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      SkinHelper.InitSkinGallery(popupGalleryEdit1);
      popupGalleryEdit1.Properties.Gallery.ColumnCount = 10;
      popupGalleryEdit1.Properties.Gallery.ColumnCount = 6;
      popupGalleryEdit1.Properties.Gallery.ShowItemText = true;
      popupGalleryEdit1.Properties.Gallery.DistanceItemImageToText = 25;
      popupGalleryEdit1.Properties.Gallery.ImageSize = new Size(32, 32);


    }
   
  }
}

 

Các bạn có thể download đoạn source code này ở bên dưới về để tích hợp vào thay đổi giao diện cho ứng dụng của mình.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: popup gallery edit c# devexpress

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Popup Gallery Edit trong C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3060 13:04:39, 13/09/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.