NEWS

[DEVEXPRESS] Tạo month picker trên DateEdit Winform C#

[DEVEXPRESS] Tạo month picker trên DateEdit Winform C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3117 08:53:26, 07/03/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cấu hình thuộc tính DateEdit trên Devexpress Winform thành Month Picker.

[DEVEXPRESS] Month Picker in Winform C#

Month picker là một công cụ trực quan giúp người dùng chọn tháng và năm một cách dễ dàng hơn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và di động để cho phép người dùng chọn thời gian hoặc thực hiện các hoạt động dựa trên thời gian.

Cụ thể, month picker thường được sử dụng để:

 1. Chọn ngày tháng trong các biểu đồ và lịch trình.

 2. Hiển thị các sự kiện hoặc hoạt động được lên kế hoạch trong tương lai.

 3. Chọn các khoảng thời gian trong các báo cáo hoặc thống kê.

 4. Lọc dữ liệu theo tháng hoặc năm trong các bảng dữ liệu.

 5. Đặt ngày hết hạn hoặc ngày kết thúc cho các tác vụ hoặc dự án.

Month picker thường được tích hợp vào các ứng dụng web và di động để giúp người dùng tương tác với thời gian một cách dễ dàng hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

month_picker_thumb

Để cấu hình DateEdit các bạn code các thuộc tính như bên dưới:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

namespace MonthPickerDevexpress
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");
      var monthnames = new string[] { "Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11","12", "" };
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat.AbbreviatedMonthNames = monthnames;
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat.MonthGenitiveNames = monthnames;

      dateEdit1.Properties.EditMask = "MM/yyyy";
      dateEdit1.Properties.UseMaskAsDisplayFormat = true;
      dateEdit1.Properties.VistaCalendarViewStyle = DevExpress.XtraEditors.VistaCalendarViewStyle.YearView;
      dateEdit1.Properties.CalendarView = DevExpress.XtraEditors.Repository.CalendarView.TouchUI;
    }
  }
}

Ở phần monthnames các bạn có thể nhập ngôn ngữ gì tùy ý bạn.

 

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Tạo month picker trên DateEdit Winform C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3117 08:53:26, 07/03/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.