NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Waiting Form

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Waiting Form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7696 09:58:22, 15/10/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Waiting Form trong lập trình Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] using waiting form c#

Trong lập trình ứng dụng, nhiều lúc bạn sử dụng một công việc Task nào cần thời gian để xử lý, thì mình sẽ show Wating Form cho người dùng.

Đến khi nào phần mềm xử lý xong mình sẽ tắt nó đi.

Trong bài viết, mình thiết kế một form wating, nên các bạn có thể custom theo ý của mình.

Ngoài ra chúng ta có thể setCaptionsetDescription của wating form, khi trong demo mình set phần trăm loading qua hàm setDescription.

watingform

Đầu tiên các bạn thiết kế 1 form với tên Wating Form và sử dụng công cụ ProgressPanel của Devexpress 

namespace WatingForm
{
  public partial class WaitForm1 : WaitForm {
    public WaitForm1() {
      InitializeComponent();
      this.progressPanel1.AutoSize = true;
    }

    #region Overrides

    public override void SetCaption(string caption) {
      base.SetCaption(caption);
      this.progressPanel1.Caption = caption;
    }
    public override void SetDescription(string description) {
      base.SetDescription(description);
      this.progressPanel1.Description = description;
    }
    public override void ProcessCommand(Enum cmd, object arg) {
      base.ProcessCommand(cmd, arg);
    }

    #endregion

    public enum WaitFormCommand {
    }
  }
}

Và khi sử dụng chúng ta sẽ sử dụng SplashScreenManager để hiển thị form loading:

using DevExpress.XtraSplashScreen;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

namespace WatingForm
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_show_Click(object sender, EventArgs e)
    {      
      SplashScreenManager.ShowForm(this, typeof(WaitForm1), true, true, false);
      for (int i = 1; i <= 100; i++)
      {
        SplashScreenManager.Default.SetWaitFormDescription(i.ToString() + "%");
        Thread.Sleep(25);
      }
      SplashScreenManager.CloseForm(false);
     
    }

  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Waiting Form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7696 09:58:22, 15/10/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.