NEWS

Viết chương trình Game 2048

Viết chương trình Game 2048
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 17639 00:00:49, 05/11/2015C#   In bài viết

Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn 1 game rất hot trên smartphone trong thời gian qua đó là game 2048 . Game này mình chơi bằng cách sử dụng 4 phím điều hướng để di chuyển các ô số và gom những ô giống số lại với nhau để được số điểm cao nhất có thể. Giao diện và cách chơi sẽ như video dưới đây: 

Do bài này code cũng tương đối dài nên mình chỉ up 4 hàm quan trọng để xử lý 4 phím điều hướng để chơi game mà thôi. Các bạn có thể download về rồi nghiên cứu thử nhé

bool doUp()
    {
      bool isDo = false;
      for (int x = 0; x < 4; x++)
      {
        for (int y = 0; y < 3; y++)
        {
          for (int y1 = y + 1; y1 < 4; y1++)
          {
            if (cards[x, y1] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x, y1];
                cards[x, y1] = 0;
                y--;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x, y1])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x, y1] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if(isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }
    
    bool doDown()
    {
      bool isDo = false;
      for (int x = 0; x < 4; x++)
      {
        for (int y = 3; y >= 1; y--)
        {
          for (int y1 = y - 1; y1 >= 0; y1--)
          {
            if (cards[x, y1] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x, y1];
                cards[x, y1] = 0;
                y++;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x, y1])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x, y1] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if (isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }

    bool doRight()
    {
      bool isDo = false;
      for (int y = 0; y < 4; y++)
      {
        for (int x = 3; x >= 1; x--)
        {
          for (int x1 = x - 1; x1 >= 0; x1--)
          {
            if (cards[x1, y] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x1, y];
                cards[x1, y] = 0;
                x++;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x1, y])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x1, y] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if (isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }

    bool doLeft()
    {
      bool isDo = false;
      for (int y = 0; y < 4; y++)
      {
        for (int x = 0; x < 3; x++)
        {
          for (int x1 = x + 1; x1 < 4; x1++)
          {
            if (cards[x1, y] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x1, y];
                cards[x1, y] = 0;
                x--;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x1, y])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x1, y] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if (isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }

Chúc các bạn vui khi chơi chính game do mình code!

Download

 
 
 
 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình Game 2048
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 17639 00:00:49, 05/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.