NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Parallel.Invoke() trong lập trình đa luồng Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Parallel.Invoke() trong lập trình đa luồng Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6663 12:18:39, 21/05/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phương thức Parallel.Invoke() trong lập trình C# Winform để thực hiện nhiều function bất đồng bộ.

[C#] Using Parallel.Invoke() in Winform

Phương thức Parallel.Invoke() giúp các bạn dễ dàng thực hiện các tác vụ song song, nâng cao hiệu suất thực hiện của ứng dụng.

patterns-of-parallel-programming-13-638

Cú pháp và cách sử dụng Parallel Invoke ở đoạn code dưới:

Cách truyền hàm funciton vào Parallel.Invoke có 3 cách:

 1. Truyền tên hàm trực tiếp
 2. Sử dụng từ khóa Delegate
 3. Sử dụng lambda expressions.

Trong 3 cách trên, các bạn dễ dàng thấy được là sử dụng lambda expressions là ngắn gọn nhất.

using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace ParallelProgrammingDemo
{
  public class Program
  {
    static void Main()
    {
      Parallel.Invoke(
         NormalAction, // Truyền hàm bình thường
         delegate ()  // sử dụng từ khóa delegate 
         {
           Console.WriteLine($"Method 2, Thread={Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}");
         },
        () =>  // sử dụng lambda expression
        {
          Console.WriteLine($"Method 3, Thread={Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}");
        }
      );
      Console.WriteLine("Press any key to exist.");
      Console.ReadKey();
    }
    static void NormalAction()
    {
      Console.WriteLine($"Method 1, Thread={Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}");
    }
  }
}

Kết quả khi chạy đoạn code trên:

Chạy lần 1:

word-image-298

Chạy lần 2:

word-image-299

Nhìn kết các bạn có thể thấy được, mỗi method nó được thực hiện trên từng Task khác nhau.

Sử dụng ParallelOptions, để giới hạn số lượng task thực hiện:

Khi sử dụng Parallel Invoke(), các bạn muốn giới hạn task thực hiện một lúc.

Ví dụ: mỗi lần chỉ được phép thực hiện 3 Task thôi, thì chúng ta sẽ viết như sau.

using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace ParallelProgrammingDemo
{
  public class ParallelInvoke
  {
    static void Main()
    {
      //Cho phép 3 Task thực hiện tại một thời điểm
      ParallelOptions parallelOptions = new ParallelOptions
      {
        MaxDegreeOfParallelism = 3
      };
      //parallelOptions.MaxDegreeOfParallelism = System.Environment.ProcessorCount - 1;
      //Truyền ParallelOptions vào Parallel Invoke
      Parallel.Invoke(
          parallelOptions,
          () => DoSomeTask(1),
          () => DoSomeTask(2),
          () => DoSomeTask(3),
          () => DoSomeTask(4),
          () => DoSomeTask(5),
          () => DoSomeTask(6),
          () => DoSomeTask(7)
        );
      Console.ReadKey();
    }
    static void DoSomeTask(int number)
    {
      Console.WriteLine($"DoSomeTask {number} started by Thread {Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}");
      //Sleep for 500 milliseconds
      Thread.Sleep(5000);
      Console.WriteLine($"DoSomeTask {number} completed by Thread {Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}");
    }
  }
}

Kết quả thực hiện như hình bên dưới:

Parallel-Options-300x263

Như kết quả ở trên, các bạn thấy 3 Task đầu tiên được thực hiện.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Parallel.Invoke() trong lập trình đa luồng Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6663 12:18:39, 21/05/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.