NEWS

[VB.NET] Lấy địa chỉ Bios Serial Number trên Winform

[VB.NET] Lấy địa chỉ Bios Serial Number trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3521 11:47:11, 12/08/2022VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách lấy Serial Number của Bios trên VB.NET winform

[VB.NET] Get Serial Number of Bios Machine

Ở trên CMD windows, các bạn có thể gõ lệnh sau để xem thông tin serial của Bios.

wmic bios get serialnumber

Kết quả như hình bên dưới:

serial_bios

Trên VB.NET, các bạn thực hiện đoạn code bên dưới để lấy thông tin.

Imports System.Management

  Dim q As New SelectQuery("Win32_bios")
  Dim search As New ManagementObjectSearcher(q)
  Dim info As New ManagementObject

  For Each info In search.Get
    MessageBox.Show("Serial Number: " & info("serialnumber").ToString & vbNewLine & vbNewLine & "Bios Version: " & info("version").ToString)
  Next

Các bạn nhớ import thư viện System.Management vào nhé

Kết quả khi các bạn chạy đoạn code trên:

bios_serial_number

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Lấy địa chỉ Bios Serial Number trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3521 11:47:11, 12/08/2022VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp